Programa de Malalties Infeccioses i Transplantaments

Resum

Les malalties infeccioses maten més persones al món que qualsevol altra causa. Gràcies al seguiment de milers de pacients immunocompromesos, els resultats de la investigació duta a terme pel programa s'han incorporat a les guies internacionals de pràctica clínica i han ajudat a canviar les normes de tractament de malalts. D’altra banda, el programa vehicula la recerca lligada a l’activitat clínica de l’Hospital Universitari de Bellvitge com a un dels centres de referència en trasplantaments d’òrgans a Catalunya, amb acreditació per dur a terme trasplantaments de ronyó, fetge i cor i per realitzar empelts de teixits diversos (ocular, osteotendinós, illots pancreàtics, vascular, entre d’altres. La recerca s’orienta a comprendre millor els mecanismes d'immunosupressió per tal de reduir els casos de rebuig.

grup_sense_foto_-_infeccioses
El Programa de malalties infeccioses i transplantaments de l’IDIBELL s’orienta a millorar els processos de detecció, diagnòstic i tractament de les malalties infeccioses a través de la recerca translacional.

5

Grups

29

Investigadors principals

Scroll to Top