La monoterapia podria reemplaçar la teràpia combinada en la endocarditis

Investigadors del grup d’Infeccions respiratòries i en l’hoste immunocompromès de l’IDIBELL i de l’Hospital Universitari de Bellvitge han demostrat que la monoteràpia amb una cefalosporina de 3a generació és eficaç i segura com a tractament d’aquesta malaltia infecciosa greu. Aquests resultats canviaran les recomanacions internacionals per al seu maneig.

Tractament antibiotic Endocarditis Estroptococcica_23_03

L’estudi multicèntric sobre el tractament antibiòtic de l’endocarditis estreptocòccica, publicat a la revista Clinical Infectious Diseases, ha comptat amb les dades de 914 pacients i la participació de 40 centres hospitalaris de l’Estat que formen part de la cohort prospectiva GAMES (Grupo de Apoyo al Manejo de la Endocarditis en España), de la Societat Espanyola d’Infeccions Cardiovasculars (SEICAV). La investigació ha estat liderada per professionals del Servei de Malalties Infeccioses de l’Hospital Universitari de Bellvitge i l’Institut d’Investigació Biomèdica de Bellvitge (IDIBELL).

L’endocarditis infecciosa és una malaltia heterogènia i greu, amb una taxa de cirurgia major de més del 50% i una mortalitat del 25%. Fins ara, les guies internacionals recomanen l’ús de teràpia combinada amb betalactàmics més aminoglicòsids en les endocarditis causades per estreptococs amb sensibilitat intermèdia a penicil·lina, però els aminoglicòsids s’associen a desenvolupament d’insuficiència renal i altres efectes adversos importants.

Segons els resultats de l’estudi liderat per l’HUB i l’IDIBELL, la monoteràpia amb una cefalosporina de tercera generació és una alternativa eficaç i segura al tractament combinat amb aminoglicòsids, presentant similars taxes de mortalitat intrahospitalària i recaigudes. Els resultats de l’estudi haurien de ser implementats a les properes guies internacionals pel maneig de l’endocarditis infecciosa i canviar la pràctica clínica.

Com a centre hospitalari d’alta complexitat, l’Hospital Universitari de Bellvitge atén anualment unes 80 endocarditis, dona suport al maneig de centres comarcals, i coordina la Unitat d’Endocarditis de la regió sanitària Metropolitana Sud. Identificar noves estratègies que permetin millorar el diagnòstic i el tractament d’aquesta patologia infecciosa greu és un tema prioritari de recerca.

 

 

L’Institut d’Investigació Biomèdica de Bellvitge (IDIBELL) és un centre de recerca en biomedicina creat l’any 2004. Està participat per l’Hospital Universitari de Bellvitge i l’Hospital de Viladecans de l’Institut Català de la Salut, l’Institut Català d’Oncologia, la Universitat de Barcelona i l’Ajuntament de l’Hospitalet de Llobregat.

L’IDIBELL és membre del Campus d’Excel·lència Internacional de la Universitat de Barcelona HUBc i forma part de la institució CERCA de la Generalitat de Catalunya. L’any 2009 es va convertir en un dels cinc primers centres d’investigació espanyols acreditats com a institut d’investigació sanitària per l’Instituto de Salud Carlos III. A més, forma part del programa “HR Excellence in Research” de la Unió Europea i és membre de EATRIS i REGIC. Des de l’any 2018, l’IDIBELL és un Centro Acreditado de la Fundación Científica AECC (FCAECC).

ENLLAÇOS RELACIONATS

Article de referència

Escrihuela-Vidal F, Berbel D, Fernández-Hidalgo N, et al. Impact of intermediate susceptibility to penicillin on antimicrobial treatment and outcomes of endocarditis caused by viridans and gallolyticus group streptococci. Clinical Infectious Diseases (2023). doi:10.1093/cid/ciad375

Comparteix a:

Scroll to Top