Programa de Gens, Malaltia i Teràpia

Resum

El nostre programa és multidisciplinari, format per IPs responsables de línies de recerca de formació específica en les àrees de Genètica Humana, Bioquímica,  Biologia Molecular i Cel·lular en el camp de la Biomedicina, que amb diverses aproximacions experimentals  enriqueixen l’abordatge transversal dels projectes de recerca que es desenvolupen per tal d’aprofundir en les bases i la fisiopatologia de malalties genètiques humanes, tan monogèniques com complexes, així com malalties que cursen amb processos inflamatoris.

La base funcional del nostre grup inclou un programa científic-tècnic de formació de personal investigador, estimulant la incorporació de noves tecnologies i contribuint a augmentar la producció científica d’excel·lència i la transferència, dels coneixements adquirits i dels resultats obtinguts, a la societat en l’àrea de Biomedicina. A més, es prioritza la translació dels resultats a la societat mitjançant col·laboracions acadèmiques externes, amb la indústria farmacèutica i biotecnològica, i la generació de patents d’utilitat biomèdica.

Els objectius del nostre grup de recerca s’emmarquen dins del repte 1 del programa Horizon 2020 “Salut, canvi demogràfic i benestar, i en concret en l’objectiu 1.1 “comprensió de la salut, el benestar i la malaltia”, en el sub-apartat 1.1.2 “comprendre la malaltia”.

grup_sense_foto_-_gens
El Programa de Gens, Malaltia i Teràpia té com a objectiu principal l’estudi de les bases genètiques i moleculars de les malalties hereditàries i/o dels processos immunoinflamatoris utilitzant estratègies genòmiques, transcritòmiques i proteòmiques

4

Grups

6

Investigadors principals

Scroll to Top