Descriuen un nou fàrmac biològic capaç de restablir l’homeòstasi del sistema immune

  • El grup de recerca en processos immunoinflamatoris de l’IDIBELL demostra que la proteïna C4BP (β-) podria constituir una opció terapèutica prometedora per a la malaltia inflamatòria intestinal.
  • El projecte compta amb el suport de CaixaResearch Validate de la Fundació “La Caixa” i s’ha publicat a la revista Pharmacological Research.
thumbnail_IMG_4570

La malaltia inflamatòria intestinal comprèn un grup ampli i heterogeni de processos autoinflamatoris que provoquen una inflamació crònica i recurrent del tracte gastrointestinal, com és el cas de la colitis ulcerosa i la malaltia de Crohn. Tot i que s’ha demostrat que la composició genètica individual, els factors ambientals i el sistema immunitari són actors clau en el desenvolupament d’aquestes patologies, encara es desconeixen les seves causes concretes i els mecanismes moleculars que les desencadenen. De fet, estudis del genoma complet realitzats amb grans grups de pacients han revelat que més de 200 gens podrien estar implicats en el desenvolupament de la malaltia.

Les estratègies terapèutiques més recents per a la malaltia inflamatòria intestinal s’han centrat en l’ús de molècules destinades a modular o a inhibir components concrets de les reaccions dels processos immunoinflamatoris, com les interleucines. No obstant això, aquestes molècules encara no han complert les expectatives pel que fa a l’eficàcia i la seguretat, donant lloc a un percentatge important de pacients que no hi responen de forma satisfactòria.

El grup de recerca en processos immunoinflamatoris de l’IDIBELL, liderat per l’investigador Josep Maria Aran, ha treballat en el desenvolupament d’un fàrmac biològic derivat d’una proteïna que es troba a la circulació sanguínia, amb una forta activitat immunomoduladora. I ha demostrat que és capaç de reprogramar les cèl·lules immunitàries i resoldre els processos immuno-inflamatoris amb gran eficàcia i sense efectes secundaris. La seva recerca, realitzada amb finançament CaixaReseach Validate de la Fundació “la Caixa” i amb la participació de professionals del servei de Gastroenterologia de l’Hospital Universitari de Bellvitge, resol que aquesta proteïna restableix l’homeòstasi del sistema immune i que, en conseqüència, té un gran potencial per al tractament de multitud de malalties autoimmunes i autoinflamatòries.

En concret, l’estudi, publicat a la revista Pharmacological Research, descriu de manera detallada el mecanisme d’acció únic de la proteïna C4BP (β-), i posa en valor el seu potencial terapèutic per al tractament de la malaltia inflamatòria intestinal, molt prevalent en la població. Tot utilitzant models animals de la malaltia, l’article demostra que C4BP (β-) confereix un fenotip antiinflamatori i immunomodulador robust, ja que atenua significativament els trets histopatològics (com la infiltració de cèl·lules immunitàries inflamatòries al còlon de ratolins que reprodueixen la malaltia humana) i preserva la integritat de l’epiteli intestinal amb absència d’efectes no desitjats. Al seu torn, la proteïna PRP6-HO7, un anàleg més petit i amb només activitat immunomoduladora, va aconseguir un resultat similar al de la proteïna C4BP (β-).

En conjunt, els resultats del grup del Dr. Aran apunten que l’ús de C4BP (β-) i, més concretament, de la seva versió millorada PRP6-HO7, podria constituir una opció terapèutica prometedora per a la malaltia inflamatòria intestinal, tal com ja han demostrat en experiments amb cèl·lules humanes derivades de pacients de colitis ulcerosa.

 

 

L’Institut d’Investigació Biomèdica de Bellvitge (IDIBELL) és un centre de recerca en biomedicina creat l’any 2004. Està participat per l’Hospital Universitari de Bellvitge i l’Hospital de Viladecans de l’Institut Català de la Salut, l’Institut Català d’Oncologia, la Universitat de Barcelona i l’Ajuntament de l’Hospitalet de Llobregat.

L’IDIBELL és membre del Campus d’Excel·lència Internacional de la Universitat de Barcelona HUBc i forma part de la institució CERCA de la Generalitat de Catalunya. L’any 2009 es va convertir en un dels cinc primers centres d’investigació espanyols acreditats com a institut d’investigació sanitària per l’Instituto de Salud Carlos III. A més, forma part del programa “HR Excellence in Research” de la Unió Europea i és membre de EATRIS i REGIC. Des de l’any 2018, l’IDIBELL és un Centro Acreditado de la Fundación Científica AECC (FCAECC).

Scroll to Top