Nou pas en la comprensió de la influència dels gens en el risc de patir càncer

  • Determinades variacions en el nostre DNA, que havien passat prèviament desapercebudes, poden impactar de forma significativa en el desenvolupament de càncer.
  • El 62% de les variants identificades són completament noves, fet que obre noves vies d’estudi en recerca oncològica.
web _DSC1088

Fins ara, la majoria d’estudis genètics en recerca oncològica havien concentrat esforços en investigar les alteracions que tenen un efecte directe en els gens que codifiquen per proteïnes. Tot i així, es creu que al voltant del 90% de les variants genètiques relacionades amb càncer es troben en les regions no codificants, les quals poden regular i afectar indirectament l’activitat dels gens. Aquestes no s’han estudiat tant perquè, com que no codifiquen per proteïnes, és molt difícil determinar com influencien i afecten el progrés de la malaltia. En aquest sentit, es mantenen com un autèntic misteri per a la recerca actual.

Però ara, un equip investigadors del Shenzhen Bay Laboratory (SZBL) liderat pel Dr. Lei Li, en col·laboració amb el grup de Regulació Gènica de la Identitat Cel·lular de l’IDIBELL dirigit per la Dra. Mireya Plass, ha fet un pas més per tractar de comprendre l’impacte d’aquestes regions en el risc i desenvolupament de càncer. Aquesta col·laboració ha resultat en una publicació a la revista Nature Communications, on la primera autora és Hui Chen, estudiant de doctorat fruit del programa conjunt entre ambdues institucions.

A l’estudi, han analitzat el rol crucial de variants trobades en regions no codificants, fixant-se especialment en les que participen en un procés bioquímic anomenat APA (poliadenilació alternativa, per les sigles en anglès). En l’estudi, han identificat centenars d’aquestes variants involucrades en processos de creixement tumoral i mort cel·lular, fet que implicaria un rol determinant en el desenvolupament de càncer. La majoria d’elles s’han associat amb càncer de mama i pròstata, i el 62% no s’havien trobat en estudis anteriors. Que un percentatge tan elevat fossin troballes completament noves demostra el potencial que té l’anàlisi d’aquestes variants per descobrir nous factors de risc per càncer, i revela nous mecanismes pels quals la genètica pot contribuir al debut i el desenvolupament cancerós.

Per focalitzar l’estudi i validar-ne la utilitat amb un cas específic, l’equip d’investigadors s’ha centrat en l’anàlisi de les variants que afecten el gen CRLS1, particularment relacionat amb càncer de mama. Com esperaven, han corroborat que les variants que alteren el procés d’APA impacten en l’abundància de proteïna que deriva de CRLS1, augmentant-ne significativament la quantitat, fet que s’ha vinculat amb un increment del risc de càncer de mama.

En definitiva, es pretén continuar amb l’estudi de les noves variants identificades per entendre millor la seva implicació en càncer i els mecanismes pels quals actuen. Indagar en aquests factors permetria, en un futur, poder plantejar estratègies terapèutiques en què la diana fossin els processos APA.

 

 

L’Institut d’Investigació Biomèdica de Bellvitge (IDIBELL) és un centre de recerca en biomedicina creat l’any 2004. Està participat per l’Hospital Universitari de Bellvitge i l’Hospital de Viladecans de l’Institut Català de la Salut, l’Institut Català d’Oncologia, la Universitat de Barcelona i l’Ajuntament de l’Hospitalet de Llobregat.

L’IDIBELL és membre del Campus d’Excel·lència Internacional de la Universitat de Barcelona HUBc i forma part de la institució CERCA de la Generalitat de Catalunya. L’any 2009 es va convertir en un dels cinc primers centres d’investigació espanyols acreditats com a institut d’investigació sanitària per l’Instituto de Salud Carlos III. A més, forma part del programa “HR Excellence in Research” de la Unió Europea i és membre de EATRIS i REGIC. Des de l’any 2018, l’IDIBELL és un Centro Acreditado de la Fundación Científica AECC (FCAECC).

Scroll to Top