S’obren noves vies de tractament en l’àmbit dels limfomes cutanis gràcies als resultats d’un fàrmac basat en la immunoteràpia

Investigadors de l’IDIBELL i de l’Hospital de Bellvitge han liderat un estudi en què han participat 21 centres hospitalaris d’arreu de l’Estat.

Segons els resultats, el brentuximab vedotin és eficaç i segur per a alguns tipus de limfomes cutanis poc freqüents, els de cèl·lules T (LCCT).

NO116 - Linfomes cutanis_JEADV - Imatge noti

Un estudi clínic liderat per investigadors del grup de recerca en tumors hematopoètics i limfoides de l’IDIBELL i del Servei de Dermatologia de l’Hospital Universitari de Bellvitge (HUB) confirma que brentuximab vedotin és eficaç i segur per a alguns tipus de limfomes cutanis de cèl·lules T (LCCT). Això representa un avanç significatiu per al tractament d’aquests tipus de càncer de baixa recurrència, tot i que crònics, progressius i debilitants.

 Els LCCT es coneixen en conjunt com a limfomes no Hodgkin. Comencen com a erupcions a la pell quan els limfòcits, un tipus de glòbuls blancs, es tornen cancerosos per un procés que es desconeix encara. El brentuximab és un tipus de teràpia dirigida amb un component anticòs que es fixa a la proteïna CD30, la qual es troba a la superfície de les cèl·lules tumorals, i que aleshores allibera el fàrmac tot destruint aquestes cèl·lules.

Els resultats -extrets de l’estudi de 67 pacients de 21 centres hospitalaris d’arreu de l’Estat i dades del Registre Espanyol de Limfoma Cutani (RELCP)- s’han publicat a l’European Journal of Dermatology and Veneoreology. El treball ha estat coordinat per la doctora Cristina Muniesa, investigadora de l’IDIBELL, de l’HUB i Hospital de Viladecans, i ha comptat amb l’impuls de la Fundación Piel Sana AEDV.

Fins ara, la pràctica clínica real amb brentuximab vedotin era molt limitada en els LCCT, per la baixa prevalença d’aquests càncers.

No obstant això, aquest estudi obre vies de recerca de tractaments, aportant noves dades sobre l’efectivitat d’aquesta immunoteràpia en el tractament de formes avançades de micosi fungoide i trastorns limfoproliferatius CD30+, així com per a la síndrome de Sézary i la micosi fungoide fol·licular.

Les dades de seguiment a 18 mesos de l’inici amb els cicles de tractament mostren que el 67% dels pacients responien al fàrmac i el 24% havien aconseguit la remissió total de les plaques i els tumors que presentaven a la pell. Segons la publicació, la teràpia té bona tolerància en general, tot i que la neuropatia és l’efecte advers més freqüent, afectant el 57% dels pacients.

 

L’IDIBELL i l’Hospital de Bellvitge, referents en limfomes cutanis

 El grup d’investigació en tumors hematopoètics i limfoides de l’IDIBELL i l’HUB genera contínuament coneixement sobre l’àmbit dels limfomes cutanis. En els darrers mesos, la Dra. Cristina Muniesa i el Dr. Octavi Servitje han publicat a la prestigiosa The Lancet Haematology els resultats d’un assaig clínic que avalua l’ús del pimecrolimús tòpic en la micosi fungoide.

A més, a finals d’aquest passat octubre, l’Hospital de Bellvitge ha acollit la LXXXV reunió del Club de Limfomes de la Societat Espanyola d’Anatomia Patològica i el Grup de Limfoma Cutani de l’Acadèmia Espanyola de Dermatologia i Venereologia, organitzat per la Dra. Fina Climent i el Dr. Octavi Servitje, de l’IDIBELL i l’HUB.

 

 

L’Institut d’Investigació Biomèdica de Bellvitge (IDIBELL) és un centre de recerca en biomedicina creat l’any 2004. Està participat per l’Hospital Universitari de Bellvitge i l’Hospital de Viladecans de l’Institut Català de la Salut, l’Institut Català d’Oncologia, la Universitat de Barcelona i l’Ajuntament de l’Hospitalet de Llobregat.

L’IDIBELL és membre del Campus d’Excel·lència Internacional de la Universitat de Barcelona HUBc i forma part de la institució CERCA de la Generalitat de Catalunya. L’any 2009 es va convertir en un dels cinc primers centres d’investigació espanyols acreditats com a institut d’investigació sanitària per l’Instituto de Salud Carlos III. A més, forma part del programa “HR Excellence in Research” de la Unió Europea i és membre de EATRIS i REGIC. Des de l’any 2018, l’IDIBELL és un Centro Acreditado de la Fundación Científica AECC (FCAECC).

Scroll to Top