Un estudi amb participació de l’IDIBELL valida l’efectivitat dels tractaments biològics en els casos d’asma greu

NO88 - M Muñoz_Asma - Imatge

L’IDIBELL i la Unitat Funcional d’Asma del Servei de Pneumologia de l’Hospital de Bellvitge (HUB) han participat en un estudi que compara la resposta a diferents fàrmacs biològics (anticossos monoclonals) en pacients amb únicament asma i d’altres que a més tenen diagnosticat MPOC, en el que es coneix com a síndrome de solapament ACO, (Asthma-COPD overlap).  En aquests casos, es produeix una obstrucció irreversible del flux aeri, amb símptomes clínics d’asma associats al dany pulmonar per la MPOC. L’asma és la malaltia respiratòria més prevalent, amb una base immunològica-inflamatòria moltes vegades previsible i tractable. Només un grup reduït de pacients amb asma, però, com els esmentats d’ACO presenten formes greus de la malaltia i necessiten tractaments immunoespecífics com els fàrmacs biològics.

L’estudi multicèntric en vida real a nivell estatal, s’ha realitzat amb pacients amb asma greu d’una desena hospitals i la seva principal conclusió és que la teràpia biològica és efectiva en tots dos casos, “tot i que la resposta és molt més efectiva en els pacients amb asma greu”, segon afirma la Dra. Mariana Muñoz, coordinadora de la Unitat Funcional d’Asma del Servei de Pneumologia de l’HUB i investigadora de l’IDIBELL. L’efectivitat dels tractaments s’ha avaluat en base al nombre d’aguditzacions i els ingressos hospitalaris, la presa de corticoides orals i els símptomes diaris durant els primers 12 mesos de tractament.

Com a dada addicional, la Dra. Muñoz destaca la importància de recordar que “la mesura més efectiva en l’abordatge de la MPOC és la prevenció primària, és a dir, l’abandonament o abstinència del tabac i altres fums inhalats, sobretot en aquells pacients amb malalties respiratòries prèvies com l’asma”.

 

 

L’Institut d’Investigació Biomèdica de Bellvitge (IDIBELL) és un centre de recerca en biomedicina creat l’any 2004. Està participat per l’Hospital Universitari de Bellvitge i l’Hospital de Viladecans de l’Institut Català de la Salut, l’Institut Català d’Oncologia, la Universitat de Barcelona i l’Ajuntament de l’Hospitalet de Llobregat.

L’IDIBELL és membre del Campus d’Excel·lència Internacional de la Universitat de Barcelona HUBc i forma part de la institució CERCA de la Generalitat de Catalunya. L’any 2009 es va convertir en un dels cinc primers centres d’investigació espanyols acreditats com a institut d’investigació sanitària per l’Instituto de Salud Carlos III. A més, forma part del programa “HR Excellence in Research” de la Unió Europea i és membre de EATRIS i REGIC. Des de l’any 2018, l’IDIBELL és un Centro Acreditado de la Fundación Científica AECC (FCAECC).

Scroll to Top