El biobanc HUB-ICO-IDIBELL renova la certificació ISO 9001:2015

  • El Biobanc HUB-ICO-IDIBELL ha renovat la certificació per la norma ISO 9001, norma de qualitat reconeguda en l’àmbit nacional i internacional que es fonamenta en la millora continuada dels processos i que permet demostrar el compromís d’una organització amb la qualitat del servei i la satisfacció del client.
NO67 - Recertificació Biobanc - Imatge

El biobanc HUB-ICO-IDIBELL està certificat per la norma ISO 9001 des de 2017. El passat 13 de juny una entitat externa, en aquest cas AENOR, va realitzar el seguiment anual per a garantir el compliment dels estàndards de qualitat amb el qual cada tres anys renova la certificació. Segons l’informe de l’auditoria, no es va detectar cap no conformitat superant així la renovació de forma satisfactòria.

Renovar la certificació implica, en termes generals, el manteniment i millora contínua de tots els processos establerts en el biobanc a través de l’anàlisi del context, la determinació d’objectius i la definició d’accions per afrontar riscos i oportunitats. En concret, s’han revisat els processos de recepció, registre, processament, codificació, emmagatzematge, conservació i cessió de mostres biològiques humanes i dades associades. Les col·leccions incloses han estat les prospectives en règim de biobanc: Cardiologia, Malalties minoritàries, Nefrologia, Banc de Tumors, Banc de Teixits Neurològics, Clostridium i COVID19.

 

Sobre el biobanc

El Biobanc HUB-ICO-IDIBELL està autoritzat per la Generalitat de Catalunya i està registrat en el Registro Nacional de Biobancos del Instituto de Salud Carlos III. A més, forma part de la Plataforma Nacional de Biobancos y Biomodelos i de la Xarxa de Bancs de Tumors de Catalunya.

El seu objectiu principal és posar a la disposició de la comunitat científica mostres humanes per promoure la recerca de qualitat i excel·lència. Així mateix, el Biobanc també rep consultes i assessora als investigadors en aspectes ètico-legals i ofereix un ampli catàleg de serveis entre els quals es troba la Microdissecció Làser.

En l’últim any el Biobanc ha realitzat 54 cessions de mostres a diversos projectes de recerca i ha emmagatzemat una totalitat de 2.927 noves donacions que es sumen a les més de 80.000 que ja disposava anteriorment, comptant des de mostres de teixit de diversos tumors a mostres líquides de patologia no tumoral com malalties minoritàries o cardíaques, entre d’altres.

 

 

L’Institut d’Investigació Biomèdica de Bellvitge (IDIBELL) és un centre de recerca en biomedicina creat l’any 2004. Està participat per l’Hospital Universitari de Bellvitge i l’Hospital de Viladecans de l’Institut Català de la Salut, l’Institut Català d’Oncologia, la Universitat de Barcelona i l’Ajuntament de l’Hospitalet de Llobregat.

L’IDIBELL és membre del Campus d’Excel·lència Internacional de la Universitat de Barcelona HUBc i forma part de la institució CERCA de la Generalitat de Catalunya. L’any 2009 es va convertir en un dels cinc primers centres d’investigació espanyols acreditats com a institut d’investigació sanitària per l’Instituto de Salud Carlos III. A més, forma part del programa “HR Excellence in Research” de la Unió Europea i és membre de EATRIS i REGIC. Des de l’any 2018, l’IDIBELL és un Centro Acreditado de la Fundación Científica AECC (FCAECC).

Scroll to Top