La pandèmia per la COVID-19 ha afectat el funcionament del cribratge de càncer colorectal

  • S’ha analitzat l’impacte que va tenir la primera onada de la pandèmia de COVID19 en el funcionament del Programa de Detecció Precoç de Càncer Colorectal, i els resultats mostren una reducció del 43% del nombre d’invitacions previstes durant l’any 2020.
NO12 - CCR i COVI_M Garcia - Imatge

La primera onada de la pandèmia de la COVID19 a principis de l’any 2020 va tenir un gran impacte en el normal funcionament del Programa de Detecció Precoç de Càncer Colorectal de l’IDIBELL i de l’ICO. El programa va interrompre la seva activitat durant 5 mesos. Per tal de reduir aquest retard es va augmentar el punt de tall del test immunològic de sang oculta en femta.

Un 43% de les persones que havien de ser convidades a participar en el cribratge durant el 2020 no van rebre la invitació. Aquest fet ha comportat un retard que afecta a tota la població diana del programa, aproximadament unes 500.000 persones. A curt termini, s’ha observat un impacte negatiu en la detecció precoç del càncer colorectal.

Aquesta és una de les dades que es poden extreure de l’estudi realitzat pel grup de recerca en detecció precoç del càncer de l’IDIBELL i de l’ICO que ha estat publicat a la revista científica Preventive Medicine.

 

Quines conseqüències va tenir l’aturada del Programa?

En l’estudi publicat, els i les investigadores han analitzat els efectes, a curt termini, de la COVID19 en el programa en l’àrea metropolitana nord i sud de Barcelona.

Les dades mostren una disminució d’un 5,1% de la participació i del 8,5% en l’adherència a la colonoscòpia entre les persones convidades durant els mesos de gener a març del 2020. Tot i això, quan es va reprendre l’activitat del Programa al mes de setembre es van recuperar els nivells de 2019.

S’han observat efectes negatius de la interrupció del programa a curt termini. Hi ha hagut una disminució de la detecció de neoplàsia avançada i han augmentat els casos de càncer detectats en estadis avançats en comparació amb les dades de 2019.

Núria Vives, primera autora del treball conclou que “per tal de minimitzar els efectes a llarg termini de la suspensió del Programa, és necessari implementar estratègies per recuperar el retard en la invitació a participar i reduir el temps de realització de la colonoscòpia després d’un resultat positiu en el test de sang ocult en femta”.

L’activitat a les unitats endoscòpiques es va poder reprendre a principis del mes de maig de 2020 i es van prioritzar en funció del risc obtingut en el test de sang oculta en femta. Així doncs, i per tal d’impulsar la participació entre totes aquelles persones que havien quedat amb un cribratge incomplert, es va implementar un sistema de missatgeria a través del telèfon mòbil (SMS) per recordar la necessitat de completar el procés, sistema que es va allargar fins el mes de juliol de 2020.

 

 

L’Institut d’Investigació Biomèdica de Bellvitge (IDIBELL) és un centre de recerca en biomedicina creat l’any 2004. Està participat per l’Hospital Universitari de Bellvitge i l’Hospital de Viladecans de l’Institut Català de la Salut, l’Institut Català d’Oncologia, la Universitat de Barcelona i l’Ajuntament de l’Hospitalet de Llobregat.

L’IDIBELL és membre del Campus d’Excel·lència Internacional de la Universitat de Barcelona HUBc i forma part de la institució CERCA de la Generalitat de Catalunya. L’any 2009 es va convertir en un dels cinc primers centres d’investigació espanyols acreditats com a institut d’investigació sanitària per l’Instituto de Salud Carlos III. A més, forma part del programa “HR Excellence in Research” de la Unió Europea i és membre de EATRIS i REGIC. Des de l’any 2018, l’IDIBELL és un Centro Acreditado de la Fundación Científica AECC (FCAECC).

Scroll to Top