El tractament amb plasma convalescent contra la COVID-19 no és efectiu

  • L’estudi demostra que no hi ha diferències a l’hora de presentar complicacions que requereixin hospitalització entre les persones amb COVID-19 que van rebre la infusió endovenosa de plasma i les que no la van rebre.
URG-Entrada-ambulancia_15_08

Un assaig clínic amb la participació de l’IDIBELL i l’Hospital Universitari de Bellvitge, impulsat per la Fundació Lluita contra la Sida i l’Hospital Universitari Germans Trias i Pujol, ha conclòs que l’administració de plasma convalescent amb títols alts d’anticossos a pacients amb COVID-19 lleu en els primers 7 dies des de l’inici de símptomes no redueix la progressió a malaltia greu i hospitalització. Tampoc té un efecte sobre la càrrega viral en els pacients que s’han sotmès al tractament.

El plasma convalescent és un tipus d’immunoteràpia passiva, és a dir que s’administra directament anticossos al pacient, a diferència de la vacunació o immunoteràpia activa en que s’estimula a l’organisme humà a produir anticossos. El cost relativament baix i la producció senzilla de plasma convalescent van donar lloc al seu ús generalitzat a Europa i sobretot als Estats Units.

Els resultats de l’assaig clínic aleatoritzat s’han publicat a la revista Lancet Respiratory Medicine. L’estudi ha comptat amb la participació de 376 voluntaris no hospitalitzats de la regió Metropolitana Nord i Metropolitana Sud de Barcelona i de la Catalunya Central. A la meitat d’ells se’ls va administrar una infusió intravenosa de plasma convalescent i la resta de participants van rebre una infusió de sèrum salí com a substància placebo. A totes les persones participants se’ls va fer un seguiment mèdic durant 60 dies i es va demostrar que no hi havia diferències significatives en la taxa d’hospitalització entre el grup experimental (22 de 188 participants, 12%) i el grup control (21 de 188 participants, 11%). Tampoc es van veure diferències entre els grups quant a la reducció de la càrrega viral als 7 dies, en la durada dels símptomes, la necessitat d’ingrés a l’UCI, ni els paràmetres inflamatoris pronòstics en sang. El reclutament de pacients va tenir lloc des de novembre de 2020 fins a maig de 2021, amb seguiment fins al juliol de 2021.

Els investigadors de l’estudi han afirmat que “els resultats d’aquest estudi no descarten definitivament l’ús d’aquesta teràpia que encara podria ser efectiva si es millora la dosis i l’afinitat dels anticossos i els procediments per processar el producte. Per una banda, un producte amb major quantitat d’anticossos, i que aquests fossin específics per a la variant circulant podria incrementar l’eficàcia. Per altra banda, el plasma a Catalunya se sotmet a un procés d’inactivació de patògens amb blau de metilè que podria degradar els anticossos, i per tant és necessari un canvi en el processament per assegurar-ne la integritat”.

Scroll to Top