juliol de 2021

Descriuen dues noves variants del gen TLR7 que s’associen a formes greus de la COVID-19 en homes joves i sans

La seqüenciació del gen TLR7 en 14 homes joves sense antecedents clínics posa en evidència la presència en dos d’ells de variants genètiques que afecten la resposta immunitària.

Nous avenços en la comprensió de la fisiopatologia de la malaltia minoritària del cervell Leucoencefalopatia megalencefalica (MLC)

Dos articles recents amb participació d’un grup de recerca de l’IDIBELL, la Universitat de Barcelona i el CIBERER descriuen diferents interacciones proteiques de MLC1 i GlialCAM que podrien regular el desenvolupament i l’activitat neuronal.

L’IDIBELL i l’ICO participen en la troballa d’una debilitat que podria aprofitar-se per tractar càncers defectius per SMARCA4

Els resultats de l’estudi apunten que els tumors amb una forma genèticament inactivada de la proteïna remodeladora de la cromatina SMARCA4 són molt sensibles als inhibidors de la família de desmetiladores d’histones KDM6.

Descobreixen una nova via per abordar el melanoma metastàtic

S’ha demostrat que la combinació de quimioteràpia amb un inhibidor de l’oncogèn BRAF és efectiva per tractar aquesta malaltia. Aquesta alternativa obre la porta a oferir un nou abordatge als pacients afectats per aquest tipus de tumor, que no té un tractament curatiu en els estadis més avançats ni en les recaigudes.

Un nou estudi defineix una predisposició epigenètica a patir leucèmia o limfoma per la infecció del virus HTLV-1

Un estudi, amb participació de l’IDIBELL i de l’ICO, publicat al Molecular Cancer, ha descrit que aquelles persones que presenten alteracions epigenètiques en el gen supressor de tumors FHIT tenen més predisposició a desenvolupar la malaltia.

Scroll to Top