Descriuen dues noves variants del gen TLR7 que s’associen a formes greus de la COVID-19 en homes joves i sans

  • La seqüenciació del gen TLR7 en 14 homes joves sense antecedents clínics posa en evidència la presència en dos d’ells de variants genètiques que afecten la resposta immunitària.
  • L’estudi publicat al Frontiers in Immunology reafirma la utilització de cribratges genètics per a millorar la gestió dels pacients COVID-19 i realitzar intervencions dirigides.
  • Aquest grup de l’IDIBELL, l’ICO, l’Hospital de Bellvitge i la Universitat de Barcelona ha rebut finançament de La Marató de TV3 2020 per estudiar factors de risc associats a la COVID-19 severa.
NP27 - C Lazaro_COVID - Imatge

L’edat avançada, el sexe masculí o patir certes malalties cròniques com la diabetis o l’obesitat s’han relacionat amb el desenvolupament de formes greus de COVID-19. Ara, un nou estudi publicat a la revista Frontiers in Immunology ha identificat dues noves variants al gen TLR7 que podrien predisposar a patir una COVID-19 més severa, i que explicarien per què alguns homes joves sense antecedents clínics desenvolupen pneumònia greu per COVID-19.

Aquest estudi dut a terme per l’Institut d’Investigació Biomèdica de Bellvitge (IDIBELL), l’Institut Català d’Oncologia (ICO), l’Hospital Universitari de Bellvitge (HUB) i la Universitat de Barcelona (UB) conjuntament amb la Universitat de Radboud dels Països Baixos ha analitzat la presència de variants deletèries al gen TLR7 en 14 homes joves, sense antecedents clínics, que havien necessitat respiració artificial per tractar la COVID-19. La seqüenciació completa del gen TLR7 va posar en evidència que dos dels pacients presentaven dues noves variants fins ara no descrites al gen TLR7. A més, els germans homes d’aquests dos pacients també presentaven les respectives variants de TLR7 i havien patit una COVID-19 greu.

Aquests resultats recolzen l’ús de cribratges genètics a la recerca de mutacions en el gen TLR7 en homes joves sense aparents factors de risc per a la COVID-19. “Diagnosticar deficiències en TLR7 no només ens pot ajudar a escollir el millor tractament pel pacient –afirma la Dra. Conxi Lázaro, cap del grup de Càncer Hereditari de l’IDIBELL i de l’ICO i una de les líders del projecte-, també ens pot servir per identificar aquells pacients presimptomàtics en risc i dur a terme intervencions terapèutiques prematures“.

El juliol del 2020 es va descriure per primera vegada la relació entre mutacions del gen TLR7 i una COVID-19 severa en dues parelles de germans (JAMA). Aquests resultats es van replicar en un estudi italià en el qual es va observar que el 2,1% dels homes menors de seixanta anys amb COVID-19 greu eren portadors de variants patològiques de TLR7, mentre que aquestes variants no es trobaven en cap cas lleu o asimptomàtic (eLife).

Recentment, la Fundació de La Marató de TV3 ha concedit una ajuda a aquest grup de l’IDIBELL, l’ICO, el HUB i la UB per seguir estudiant factors de risc associats a les formes més greus de COVID-19 en pacients aparentment sans.

 

El TLR7, l’iniciador de la resposta immunitària contra el virus

El gen que codifica per TLR7 es troba al cromosoma X, del qual les dones en presenten dues còpies i els homes només una, és per això que alteracions en la seqüència d’ADN d’aquest gen afectarà més als homes.

Aquestes troballes reafirmen el paper clau de TLR7 en el reconeixement del SARS-CoV-2 i en la iniciació d’una resposta immunitària antiviral primerenca“, afirma el Dr. Xavier Solanich investigador principal de l’IDIBELL i especialista del Servei de Medicina Interna de l’Hospital de Bellvitge. TLR7 codifica per a un receptor de la superfície de cèl·lules immunitàries que s’encarrega de reconèixer i iniciar la resposta immunitària contra els virus d’RNA com el SARS-CoV-2.

Tan aquest, com els estudis previs de variants del TLR7, han observat que aquestes deficiències en el receptor es tradueixen en alteracions en la senyalització de la via de l’interferó. Mutacions en la via de senyalització d’aquesta citocina també estan vinculades als casos més greus de COVID-19.

El Dr. Solanich i el Dr. Xavier Corbella, tots dos investigadors principals del grup de Malalties Sistèmiques i Envelliment de l’IDIBELL i del Servei de Medicina Interna del HUB, coincideixen que ara que es coneix millor el mapa de causes moleculars per les quals alguns pacients joves desenvolupen formes greus de la malaltia, es poden utilitzar d’estratègies de medicina personalitzada cada cop més afinades que ens ajudin en la gestió de la pandèmia.

 

 

L’Institut d’Investigació Biomèdica de Bellvitge (IDIBELL) és un centre de recerca en biomedicina creat l’any 2004. Està participat per l’Hospital Universitari de Bellvitge i l’Hospital de Viladecans de l’Institut Català de la Salut, l’Institut Català d’Oncologia, la Universitat de Barcelona i l’Ajuntament de l’Hospitalet de Llobregat.

L’IDIBELL és membre del Campus d’Excel·lència Internacional de la Universitat de Barcelona HUBc i forma part de la institució CERCA de la Generalitat de Catalunya. L’any 2009 es va convertir en un dels cinc primers centres d’investigació espanyols acreditats com a institut d’investigació sanitària per l’Instituto de Salud Carlos III. A més, forma part del programa “HR Excellence in Research” de la Unió Europea i és membre de EATRIS i REGIC. Des de l’any 2018, l’IDIBELL és un Centro Acreditado de la Fundación Científica AECC (FCAECC).

Scroll to Top