Month: maig de 2012

Identifiquen marcadors genètics per predir la fecunditat masculina

Investigadors de l’IDIBELL i de la Fundació Puigvert detecten biomarcadors predictius de la capacitat fecundant del semen en donants L’estudi representa un gran avenç en el coneixement de les causes de la infertilitat de causa desconeguda El descobriment s’ha protegit a través d’una sol·licitud de patent que permetrà desenvolupar una nova prova diagnòstica independent del seminograma Diferències significatives Referència de l’article

Descoberta una nova via de control del cicle cel·lular, a través de la l’acció conjunta de dues proteïnes

L’eliminació de dues subunitats del ribosoma activa un mecanisme de control del cicle cel·lular, a través de la inducció de la proteïna p53 La troballa s’ha publicat a la revista Gens and Development i té implicacions en la comprensió de processos biològics fonamentals i diverses malalties, particularment el càncer Referència de l’article:

La combinació de dos fàrmacs reverteix tumors de fetge

Investigadors de l’IDIBELL descobreixen que dos inhibidors de la proteïna mTOR provoquen la destrucció de cèl·lules de carcinoma hepatocel·lular Les observacions han permès iniciar un assaig clínic en humans Candidats prometedors Grup de Metabolisme i Càncer Referència de l’article mTOR Inhibitors Synergize Regression, Reversal of Gene Expression, and Autophagy in Hepatocellular Carcinoma

Scroll to Top