Plasticitat Cel·lular i Regeneració

Resum

Tenim l'objectiu de millorar la qualitat de vida dels supervivents de càncer que pateixen efectes secundaris de la radioteràpia, incloent la inflamació aguda i crònica de l'intestí. Per assolir aquest objectiu, estudiem els mecanismes cel·lulars i moleculars implicats en la recuperació epitelial després de la lesió per radiació. A més, estudiem l’establiment de l’enteritis crònica induïda per la radiació amb una atenció particular a la comunicació creuada entre de les cèl·lules immunitàries i les epitelials.

La funció principal de l’intestí és la digestió i l’absorció de nutrients. L’intestí prim es compon de criptes proliferatives i vellositats diferenciades. L’intestí adult està revestit d’epiteli, que és mantingut per les cèl·lules mare intestinals. La radioteràpia és un tractament habitual que s’utilitza en almenys el 50% dels pacients amb càncer i, malgrat la seva eficiència en l’eradicació del càncer, indueix toxicitat intestinal. La radiació provoca l’apoptosi de les cèl·lules proliferatives, que despulla la mucosa intestinal i al seu torn provoca una resposta inflamatòria; les característiques principals són inicialment una atròfia aguda de la mucosa i en fases posteriors la fibrosi de la paret intestinal. El nombre de supervivents de càncer amb disfunció postradiació de l'epiteli intestinal augmenta contínuament. Tot i així, aquesta condició fins ara no té tractaments efectius. El nostre objectiu principal és comprendre els mecanismes que desencadenen aquests processos per desenvolupar opcions terapèutiques per a aquests pacients. Per assolir aquest objectiu, fem servir tecnologies d’última generació i una gran quantitat d’enfocaments innovadors com ara organoids intestinals derivats del pacient, complementats amb models de ratolí, rastreig de llinatges, transcriptòmica d’una sola cèl·lula i imatges en tres dimensions.


21

Publicacions

GuiuLab600x300
Jordi-Guiu22

Guiu Sagarra, Jordi

Investigadors principals

Jordi-Guiu22

Guiu Sagarra, Jordi

Equip

Caps de grup
  • Guiu Sagarra, Jordi
Investigadors/es postdoctorals
Investigadors/es predoctorals
Suport científic
Scroll to Top