Biologia de cèl·lules mare hematopoètiques i leucemogènesi

Resum

Les cèl·lules mare hematopoètiques (HSC) es consideren la base de l'hematopoesi en adults. Actualment, la majoria d'aquests trastorns hematològics són curables mitjançant el trasplantament de HSC. No obstant això, la disponibilitat limitada de donants compatibles òptims segueix sent un repte, especialment per a individus d'origen no caucàsic o d'ètnia mixta. Les cèl·lules mare pluripotents humanes (PSC), incloses les cèl·lules mare embrionàries (hESC) i les PSC induïdes (hiPSC), poden diferenciar-se in vitro en diversos tipus de cèl·lules hematopoètiques i podrien representar una font ideal de HSC personalitzades per a l'aplicació clínica. A més, les HSC derivades de pacients iPSC no només representen un model invaluable de malaltia hematològica, sinó que també poden proporcionar una plataforma basada en cèl·lules per al cribratge terapèutic. La producció de HSC d'empelt a partir de PSC humanes dependrà de la recapitulació precisa de la hematopoesi embrionària.

23

Publicacions

Hematopoietic-Stem-Cell-Biology-And-Leukemogenesis
Alessandra-Giorgetti22

Giorgetti, Alessandra

Investigadors principals

Alessandra-Giorgetti22

Giorgetti, Alessandra

Equip

Cap de grup
  • Giorgetti, Alessandra
Investigadors/es postdoctorals
Investigadors/es predoctorals
Scroll to Top