Cèl·lules mare modificades genèticament per impulsar la immunoteràpia contra el càncer

  • L’IDIBELL, l’ICO, el CSIC i el Banc de Sang i Teixits de Catalunya signen un acord per investigar l’obtenció de cèl·lules CAR-NK, més fàcils de produir que les CAR-T que es fan servir amb èxit en immunoteràpia.
  • Contempla crear un banc de cèl·lules CAR-NK antitumorals d’ús immediat.
NO56 - CAR-NK_CSIC - Imatge noti

L’Institut de Recerca Biomèdica de Bellvitge (IDIBELL) i l’Institut Català d’Oncologia (ICO) des del Departament d’Hematologia Clínica i el grup d’Immunoteràpia del Càncer del programa ProCure han signat un acord amb el CSIC i el Banc de Sang i Teixits (BST) de Catalunya per investigar la modificació genètica de cèl·lules mare obtingudes de sang de cordó umbilical per produir cèl·lules immunitàries CAR-NK que siguin capaces de reconèixer i atacar les cèl·lules tumorals i altres malalties.

La investigació busca millorar els resultats de les teràpies CAR-T (acrònim en anglès de cèl·lules T dotades de receptors quimèrics d’antígens), que ja està en ús per a alguns tipus de càncer. La diferència principal consisteix que les cèl·lules NK (Natural Killer) són més fàcils de produir a gran escala a partir de cèl·lules mare, que les cèl·lules T.

L’acord cerca crear un banc de cèl·lules CAR-NK que contingui una bateria de gens antitumorals, inclosos els receptors CAR19 o CAR19/20. Aquests últims són modificacions genètiques que permeten a les cèl·lules immunitàries identificar i atacar específicament la leucèmia limfoblàstica aguda i el limfoma de cèl·lules B. L’objectiu és emmagatzemar aquestes cèl·lules en bancs cel·lulars i tenir-les disponibles per aplicar-les immediatament en tractaments d’immunoteràpies contra el càncer.

“Creiem que aquest desenvolupament permetrà produir cèl·lules del sistema immunitari dissenyades per atacar dianes terapèutiques específiques de manera molt més ràpida, eficaç i barata que les tecnologies que s’estan provant actualment. Aquest sistema es pot aplicar també a altres malalties, com ara les infeccions fúngiques o les causades per bacteris resistents a antibiòtics”, expliquen la Dra. Anna Sureda cap del Departament d’Hematologia Clínica de l’IDIBELL i de l’ICO, i el Dr. Alberto Mussetti del mateix departament.

L’IDIBELL i l’ICO aportaran les seqüències dels receptors quimèrics d’antígens i vectors virals, així com els models per a la validació in vitro i in vivo de les noves teràpies, explica el Dr. Rafael Moreno i el Dr. Ramón Alemany del grup d’investigació en Immunoteràpia de l’IDIBELL i de l’ICO, a més de comptar amb el suport científic i l’experiència dels diferents grups que a hores d’ara desenvolupen teràpies CAR-NK en el marc de la Xarxa Nacional de Teràpies Avançades RICORS TERAV de l’ISCIII.

Una investigació de caràcter exploratori

Les teràpies CAR-NK (acrònim en anglès de cèl·lules NK dotades de receptors quimèrics d’antígens) són una prometedora estratègia per combatre el càncer, encara en desenvolupament. Es basen a modificar cèl·lules NK (natural killer, un tipus de limfòcit) perquè siguin capaços de reconèixer i atacar específicament cèl·lules canceroses.

La investigació de l’IDIBELL, l’ICO, el CSIC, el BST, de caràcter preliminar i exploratori, persegueix obtenir i modificar aquestes cèl·lules mare pluripotents induïdes per comprovar-ne després la viabilitat i l’efectivitat al laboratori.

Les cèl·lules mare que es fan servir en aquest projecte són de donants compatibles amb un elevat percentatge de la població europea. Gràcies a això les cèl·lules es poden produir i emmagatzemar a l’espera dels pacients que les necessitin.

Actualment, s’usen limfòcits del mateix pacient que cal extreure, modificar i cultivar de forma individual i amb posterioritat al diagnòstic, cosa que encareix extraordinàriament el procediment i retarda perillosament la seva aplicació.

La investigació intenta confirmar si és possible millorar l’eficàcia dels tractaments d’immunoteràpia cel·lular actuals dotant les cèl·lules NK immunocompatibles d’una bateria de gens antitumorals que multipliquin l’efecte dels CAR.

Es preveu que el banc de cèl·lules resultant, que estarà al BST, contindrà línies cel·lulars modificades dels tipus genètics més comuns. D’aquesta manera, es disposaria d’un banc de cèl·lules CAR-NK de disponibilitat immediata per al tractament de la leucèmia limfoblàstica aguda i el limfoma de cèl·lules B.

 

 

L’Institut d’Investigació Biomèdica de Bellvitge (IDIBELL) és un centre de recerca en biomedicina creat l’any 2004. Està participat per l’Hospital Universitari de Bellvitge i l’Hospital de Viladecans de l’Institut Català de la Salut, l’Institut Català d’Oncologia, la Universitat de Barcelona i l’Ajuntament de l’Hospitalet de Llobregat.

L’IDIBELL és membre del Campus d’Excel·lència Internacional de la Universitat de Barcelona HUBc i forma part de la institució CERCA de la Generalitat de Catalunya. L’any 2009 es va convertir en un dels cinc primers centres d’investigació espanyols acreditats com a institut d’investigació sanitària per l’Instituto de Salud Carlos III. A més, forma part del programa “HR Excellence in Research” de la Unió Europea i és membre de EATRIS i REGIC. Des de l’any 2018, l’IDIBELL és un Centro Acreditado de la Fundación Científica AECC (FCAECC).

Scroll to Top