Inici d’un projecte per crear una xarxa de col·laboració per a la generació de cèl·lules mare compatibles amb un alt percentatge de la població

  • Aquest dimarts 11 d’octubre s’ha celebrat en una jornada online el llançament del projecte COST Action “GENERATION OF HUMAN INDUCED PLURIPOTENT STEM CELLS FROM HAPLO-SELECTED CORD BLOOD SAMPLES (HAPLO-IPS), liderat per la Dra. Anna Veiga.
  • El projecte pretén crear una xarxa de col·laboració per a la generació  de cèl·lules mare  de pluripotencia induïda  (iPS) homozigotes per als haplotips HLA més freqüents.
NO96 - kickoff COST Action - Imatge noti

Aquest dimarts 11 d’octubre s’ha celebrat en una jornada online el llançament del projecte COST Action HAPLO-iPS. Durant la jornada s’han nomenat diferents càrrecs directius i s’han assignat els coordinadors dels set grups de treball prèviament definits.

El projecte COST Action HAPLO-iPS, liderat per la Dra. Anna Veiga, cap de grup de l’IDIBELL i del P-CMRC i directora del Banc de Línies Cel·lulars de Barcelona, crearà una xarxa de col·laboració per a la generació de cèl·lules mare (iPS) homozigotes amb  haplotips HLA més freqüents. Aquestes iPSpoden ser utilitzades per la producció de cèl·lules per a assaigs clínics de teràpia cel·lular compatibles amb un percentatge significatiu de la població. En el projecte es desenvoluparà  un sistema de recollida de dades  per a aquestes línies.

El repte s’abordarà treballant en xarxa amb tots els agents implicats compartint coneixement, estandarditzant la metodologia i desenvolupant un programa de formació  per a investigadors.

Aquesta xarxa inclou tots els grups d’interès rellevants: centres de generació o bancs d’hiPS, bancs de sang de cordó umbilical, centres de producció cel·lular , experts en immunologia, , experts en control de qualitat, organismes reguladors, agències nacionals i experts en bioètica.

HAPLO-iPS també promou la participació d’investigadors procedents de països amb menys activitat investigadora . Aquests participants tindran accés a centres de recerca d’excel·lència, cursos de formació programes de tutoria per a joves investigadors.

En conjunt, aquesta proposta serà pionera en nous enfocaments que fomentaran el progrés de la generació d’hiPS haplo-seleccionades  per l’aplicació clínica  en teràpia cel·lular  en benefici dels pacients.

 

 

L’Institut d’Investigació Biomèdica de Bellvitge (IDIBELL) és un centre de recerca en biomedicina creat l’any 2004. Està participat per l’Hospital Universitari de Bellvitge i l’Hospital de Viladecans de l’Institut Català de la Salut, l’Institut Català d’Oncologia, la Universitat de Barcelona i l’Ajuntament de l’Hospitalet de Llobregat.

L’IDIBELL és membre del Campus d’Excel·lència Internacional de la Universitat de Barcelona HUBc i forma part de la institució CERCA de la Generalitat de Catalunya. L’any 2009 es va convertir en un dels cinc primers centres d’investigació espanyols acreditats com a institut d’investigació sanitària per l’Instituto de Salud Carlos III. A més, forma part del programa “HR Excellence in Research” de la Unió Europea i és membre de EATRIS i REGIC. Des de l’any 2018, l’IDIBELL és un Centro Acreditado de la Fundación Científica AECC (FCAECC).

Scroll to Top