Un estudi identifica factors de risc de patir COVID-19 greu en pacients amb VIH

  • Els resultats mostren que les persones amb VIH que pateixen altres patologies cròniques, tenen el virus en sang detectable, han nascut fora d’Espanya i/o tenen més de 65 anys, podrien tenir un major risc de patir COVID-19 greu.
  • L’estudi, publicat a la revista The Lancet HIV, ha estat coordinat pel CEEISCAT i ha comptat amb la participació de l’IDIBELL, l’Hospital Universitari de Bellvitge i 15 hospitals més que formen part de la Cohort PISCIS, així com amb el finançament de la Fundació “la Caixa”
NP_HIV Lancet_AI_JBC_Imatge

L’estudi, publicat a la revista The Lancet HIV, ha identificat els factors mèdics i socioeconòmics que determinen un major risc de patir una forma greu de COVID-19 entre les persones que viuen amb VIH a Catalunya. Els principals factors de risc identificats són haver nascut fora d’Espanya, tenir més de 65 anys, presentar el virus detectable en sang i/o patir alguna comorbiditat o patologia crònica a part del VIH.

Entre les comorbiditats cròniques identificades com a factor de risc es troben les malalties neuropsiquiàtriques, autoimmunitàries, respiratòries i metabòliques; coincidint aquests resultats amb els d’altres estudis previs. De fet, el risc incrementa a mida que augmenta el nombre de comorbiditats: les persones amb una patologia crònica eren gairebé sis vegades més propenses a tenir un resultat greu en comparació amb les persones sense comorbiditats, a més, cada comorbiditat addicional està associada a un augment substancial del risc, arribant a multiplicar per 22 les probabilitats de tenir una evolució greu de la malaltia en les persones amb quatre o més comorbiditats.

Els investigadors també han examinat el paper del recompte de cèl·lules immunitàries CD4 i la concentració del virus en sang. Han trobat que, si bé el recompte de cèl·lules immunitàries no afecta el risc de COVID-19 sever en persones amb virus indetectable en sang, en aquelles que tenen càrrega viral de VIH detectable sí que s’associa amb un major risc d’un resultat greu per malaltia per COVID-19.

La investigació s’ha realitzat en el marc de la cohort PISCIS, formada per persones que viuen amb el VIH a Catalunya i les Illes Balears i que reben tractament a 16 hospitals catalans i 2 mallorquins. La coordinació ha anat a càrrec del Centre d’Estudis Epidemiològics sobre les Infeccions de Transmissió Sexual i Sida de Catalunya (CEEISCAT) i l’Hospital Clínic de Barcelona, ha comptat amb la participació d’investigadors de l’IDIBELL, l’Hospital Universitari de Bellvitge i altres hospitals i centres de recerca de Catalunya. Per fer aquest anàlisi, s’han enllaçat les dades dels pacients de la cohort PISCIS amb aquelles obtingudes del Programa d’Analítica de Dades per a la Recerca i la Innovació en Salut (PADRIS) de l’Agència de Qualitat i Avaluació Sanitàries de Catalunya (AQuAS), que aglutina les dades de salut del sistema sanitari de Catalunya. L’anàlisi s’ha fet sobre una mostra de 20.847 individus. Entre ells, 749 (un 5,7%) han estat diagnosticades de SARS-CoV-2 entre l’1 de març i el 15 de desembre de 2020 i, d’aquests, un 14% van ingressar a l’hospital amb COVID-19 greu.

L’estudi, que compta amb la subvenció de la Fundació “la Caixa” que des de fa anys recolza la recerca epidemiològica del VIH a Catalunya a través de la cohort PISCIS, conclou que els factors de risc identificats han de servir per poder prioritzar les persones amb VIH en termes d’estratègies diagnòstiques, gestió clínica i programes de vacunació contra el SARS-CoV-2, especialment les persones amb càrrega viral de VIH no suprimida i baix recompte de cèl·lules CD4, així com aquelles amb un nombre elevat de comorbiditats.

 

 

L’Institut d’Investigació Biomèdica de Bellvitge (IDIBELL) és un centre de recerca en biomedicina creat l’any 2004. Està participat per l’Hospital Universitari de Bellvitge i l’Hospital de Viladecans de l’Institut Català de la Salut, l’Institut Català d’Oncologia, la Universitat de Barcelona i l’Ajuntament de l’Hospitalet de Llobregat.

L’IDIBELL és membre del Campus d’Excel·lència Internacional de la Universitat de Barcelona HUBc i forma part de la institució CERCA de la Generalitat de Catalunya. L’any 2009 es va convertir en un dels cinc primers centres d’investigació espanyols acreditats com a institut d’investigació sanitària per l’Instituto de Salud Carlos III. A més, forma part del programa “HR Excellence in Research” de la Unió Europea i és membre de EATRIS i REGIC. Des de l’any 2018, l’IDIBELL és un Centro Acreditado de la Fundación Científica AECC (FCAECC).

Scroll to Top