Un estudi estima el nombre de persones amb alt risc de desenvolupar un càncer de pulmó a l’Estat espanyol

  • Els resultats indiquen que al voltant del 9,5% de la població espanyola (15,9% en homes i 3,5% en dones) té risc d’acabar patint un càncer de pulmó durant els propers 6 anys. En xifres absolutes serien 1.341.483 individus en tot l’Estat, xifra que oscil·la depenent de cada comunitat autònoma.
  • Els resultats d’aquest estudi han estat publicats a la revista científica Archivos de Bronconeumología i ha estat elaborat pels membres del grup de Detecció Precoç del Càncer de l’Institut d’Investigació Biomèdica de Bellvitge (IDIBELL) i de l’Institut Català d’Oncologia (ICO).
NO90 - M Garcia_Arch Bronco - Imatge

A dia d’avui, una de les propostes per tal de reduir la mortalitat en càncer de pulmó és poder realitzar una tomografia computeritzada com a prova per a poder confirmar la malaltia. Però la tomografia computeritzada, tot i que es realitza a dosis baixes, té alguns efectes secundaris. Així doncs, un dels objectius dels programes de cribratge és poder seleccionar aquelles persones amb risc més alt de desenvolupar un càncer de pulmó per tal de poder tenir una població susceptible a realitzar la tomografia, minimitzar els efectes secundaris a la resta i reduir els falsos positius.

Amb aquest objectiu, un grup d’investigadores del grup de Detecció Precoç del Càncer de l’Institut d’Investigació Biomèdica de Bellvitge (IDIBELL) i de l’Institut Català d’Oncologia (ICO) ha liderat un estudi per tal de quantificar les persones amb alt risc de desenvolupar càncer a cada comunitat autònoma. Els resultats d’aquest estudi han estat publicats a la revista científica Archivos de Bronconeumología.

 

Com s’ha realitzat aquest estudi predictiu?

Per a realitzar l’estudi s’han utilitzat les dades de la ‘Encuesta Nacional de Salud’. La variable principal del model de risc és el consum del tabac calculat en nombre de paquets al dia, la durada i la intensitat del consum.

A més, el model també incorpora altres variables a part de l’edat i el consum del tabac com poden ser, per exemple, l’índex de massa corporal i els antecedents de malaltia pulmonar obstructiva crònica, entre d’altres.

 

Quins han estat els principals resultats?

El principal resultat que es pot extreure d’aquest estudi predictiu és que un 9,5% de les persones de 50 a 74 anys tenen un risc alt de desenvolupar un càncer de pulmó en 6 anys a l’Estat espanyol. Aquesta proporció és diferent en cada comunitat autònoma, mentre a Múrcia aquest percentatge és del 6,6%, augmenta en el cas d’Andalusia, és d’un 12,7%, o el d’Extremadura que arriba a un 13%. En el cas de Catalunya aquest percentatge se situa en un 8,9% (17,1% en homes i 2,4% en dones).

Així, amb les dades obtingudes a l’estudi, les autoritats sanitàries de les diferents comunitats autònomes que vulguin posar en marxa un programa de cribratge de càncer de pulmó a la seva regió podran estimar el seu cost-efectivitat i dissenyar un programa pilot adaptat a cada realitat.

Tot i així, i malgrat l’evidència demostrada, encara s’està lluny d’implementar un programa de detecció precoç de càncer de pulmó i és necessari realitzar estudis de viabilitat econòmica i tècnica, especialment relacionats amb la implementació del cribratge i el maneig dels resultats positius. La investigadora del grup de Detecció Precoç del Càncer de l’IDIBELL i de l’ICO i autora de correspondència de l’article, Montserrat Garcia, comenta que “La prevenció del càncer de pulmó s’ha de plantejar com un contínuum al llarg de la vida, variant les estratègies en funció de l’edat, el temps de consum i el nivell d’exposició”. En aquest sentit, cal promoure la deshabituació tabàquica a la població més jove per, així, evitar el càncer en un futur i el cribratge oferir-lo a persones amb un risc alt de desenvolupar càncer de pulmó a l’actualitat.

 

 

L’Institut d’Investigació Biomèdica de Bellvitge (IDIBELL) és un centre de recerca en biomedicina creat l’any 2004. Està participat per l’Hospital Universitari de Bellvitge i l’Hospital de Viladecans de l’Institut Català de la Salut, l’Institut Català d’Oncologia, la Universitat de Barcelona i l’Ajuntament de l’Hospitalet de Llobregat.

L’IDIBELL és membre del Campus d’Excel·lència Internacional de la Universitat de Barcelona HUBc i forma part de la institució CERCA de la Generalitat de Catalunya. L’any 2009 es va convertir en un dels cinc primers centres d’investigació espanyols acreditats com a institut d’investigació sanitària per l’Instituto de Salud Carlos III. A més, forma part del programa “HR Excellence in Research” de la Unió Europea i és membre de EATRIS i REGIC. Des de l’any 2018, l’IDIBELL és un Centro Acreditado de la Fundación Científica AECC (FCAECC).

Scroll to Top