La detecció precoç del deteriorament dels pacients COVID-19 per part del personal d’infermeria en millora la recuperació

  • Un estudi constata que més vigilància infermera sistematitzada mitjançant el sistema VIDA, desenvolupat per l’Institut Català de la Salut i l’IDIBELL, és capaç de detectar i prevenir les complicacions evitables, els trasllats a l’UCI i la mortalitat intrahospitalària
NO23 - Infermeria_COVID - Image

El sistema de Vigilància i identificació del deteriorament agut (VIDA) conté un algoritme adaptat de manera local a cada hospital de l’Institut Català de la Salut (ICS). Aquest projecte, desenvolupat i liderat per Maria Eulàlia Juvé cap de grup de l’IDIBELL i adjunta d’hospitals a la Direcció de Cures de l’ICS, identifica de forma precoç el risc de deteriorament agut mitjançant un sistema de puntuació i un algoritme de decisió resultants del monitoratge del pacient. Aquest sistema es va implementar per primera vegada el 2013 i, actualment, s’utilitza diàriament per ajudar a la presa de decisions clíniques en els pacients hospitalitzats als 8 hospitals de l’ICS.

Ara, el Grup de Recerca Infermera (GRIN) de l’Institut d’Investigació Biomèdica de Bellvitge (IDIBELL) ha publicat un estudi a la revista BMJ Open. Aquest estudi tenia com a objectiu determinar l’associació entre el risc de deteriorament agut, els factors de complexitat de cures i els resultats desfavorables en pacients que han ingressat per COVID-19. Els resultats constaten que amb el sistema de vigilància és possible detectar  més ràpidament complicacions en l’estat de salut dels pacients, cosa que evita d’aquesta manera trasllats a les unitats de cures intensives (UCI) i aconsegueix reduir la mortalitat intrahospitalària o d’altres complicacions evitables pel fet que permet actuar-hi de manera més precoç. Es tracta d’un estudi de cohorts multicèntric entre la població adulta ingressada per COVID-19 a set hospitals de Catalunya.

Segons l’Organització Mundial de la Salut (OMS), “els pacients hospitalitzats amb COVID-19 requereixen un control regular de les constants vitals i, quan és possible, utilitzar sistemes d’alerta que facilitin el reconeixement precoç i permetin intensificar el tractament en el cas de deteriorament del pacient.” Així, els sistemes d’alerta precoç s’han convertit en un component important de la gestió de l’atenció hospitalària i són una bona eina clínica d’estratificació i de suport a la presa de decisions. Com explica Jordi Adamuz investigador de l’IDIBELL i infermer de l’Hospital de Bellvitge, “l’estudi ha permès demostrar no només que el sistema VIDA és capaç de detectar pacients amb més complicacions evitables, sinó que també contribueix a disminuir la mortalitat intrahospitalària”.

 

 

L’Institut d’Investigació Biomèdica de Bellvitge (IDIBELL) és un centre de recerca en biomedicina creat l’any 2004. Està participat per l’Hospital Universitari de Bellvitge i l’Hospital de Viladecans de l’Institut Català de la Salut, l’Institut Català d’Oncologia, la Universitat de Barcelona i l’Ajuntament de l’Hospitalet de Llobregat.

L’IDIBELL és membre del Campus d’Excel·lència Internacional de la Universitat de Barcelona HUBc i forma part de la institució CERCA de la Generalitat de Catalunya. L’any 2009 es va convertir en un dels cinc primers centres d’investigació espanyols acreditats com a institut d’investigació sanitària per l’Instituto de Salud Carlos III. A més, forma part del programa “HR Excellence in Research” de la Unió Europea i és membre de EATRIS i REGIC. Des de l’any 2018, l’IDIBELL és un Centro Acreditado de la Fundación Científica AECC (FCAECC).

Scroll to Top