La combinació de dos fàrmacs immunomoduladors podria ser beneficiós pels pacients més greus de Covid-19

NO83 - X Corbella_COVID19 FOTO

Fins a un total de 44 investigadors de l’Institut d’Investigació Biomèdica de Bellvitge (IDIBELL) i de l’Hospital Universitari de Bellvitge (HUB) signen conjuntament un article a la revista International Journal of Infectious Diseases, on demostren l’efecte beneficiós de l’ús de corticoesteroides afegits al tractament amb tocilizumab per millorar el pronòstic dels malalts greus amb Covid-19.

Els resultats que tenim fins al moment indiquen que els estadis més avançats i greus de la Covid-19 podrien estar causats per una forta reacció immunològica dels pacients, és per això que s’ha recomanat l’ús de fàrmacs immunomoduladors, com el tocilizumab o els corticoesteroides, en aquest tipus de pacients. Hi ha diversos estudis que indiquen que l’efecte del tocilizumab resulta beneficiós, no obstant això, fins al moment no hi havia evidències de si la combinació amb corticoesteroides podria representar un avantatge. Per aquest motiu, des de l’IDIBELL i l’Hopsital Universitari de Bellvitge es va iniciar un estudi retrospectiu per avaluar la resposta dels pacients que havien estat tractats només en tocilizumab, o bé, amb tocilizumab i corticoesteroides.

L’interès de l’article radica tant en els seus rellevants resultats com en l’inusual nombre de signants de l’article, fet que constitueix un homenatge a la important tasca que els professionals de l’IDIBELL i el HUB estan fent de manera transversal.

L’estudi ha inclòs 186 malalts de Covid-19 tractats amb tocilizumab als mesos de març i abril –una de les sèries més llargues publicades–, dels quals 129 van rebre també corticoesteroides. Les conclusions, a més de revelar l’efecte beneficiós dels corticoesteroides afegits a tocilizumab en el pronòstic dels malalts greus, indiquen també que la mortalitat es va associar a l’edat avançada, a la insuficiència cardíaca crònica, i a la malaltia hepàtica. Així i tot, la idoneïtat de l’ús de tocilizumab per als casos de Covid-19, amb esteroides o sense, és encara objecte de debat.

Scroll to Top