L’AECC finança la implantació d’un nou model de càncer en C. elegans

  • El grup del Dr. Julián Cerón emprarà la seva experiència en edició genètica per CRISPR, per introduir en el genoma d’aquest model de cuc mutacions que en humà causen càncer.
  • Aquest model podria ser una nova eina per testar tractaments oncològics personalitzats.
Ceronlab_Sep-2020

El grup de l’IDIBELL liderat pel Dr. Julián Cerón ha rebut una ajuda “Ideas Semilla” de l’Associació Espanyola Contra el Càncer (AECC). Aquestes ajudes van dirigides a projectes innovadors que puguin acabar generant línies d’investigació sòlides. En aquest cas, els recursos aniran destinats a la creació d’un nou model de càncer en els cucs C. elegans.

Els estudis genètics, que actualment es realitzen als pacients de càncer, han posat en evidència que el càncer és una malaltia causada per l’acumulació de múltiples mutacions que poden ser diferents en cada pacient. És per això que la medicina genòmica personalitzada, en la qual es té en compte les mutacions especifiques de cada pacient per determinar el seu tractament i seguiment, està adquirint tanta importància. El projecte de Dr. Cerón proposa utilitzar el nematode C. elegans per introduir en el seu genoma mutacions de pacients amb càncer, i així tenir un model animal de baix cost, per obtenir informació funcional d’aquestes mutacions i explorar possibilitats terapèutiques testant drogues en aquests “cucs avatar” amb les mutacions dels pacients.

Fins a la data, no s’ha aconseguit que els cucs desenvolupin estructures similars a tumors, però, el grup del Dr. Cerón posseeix una dilatada experiència en la tècnica d’edició genètica CRISPR que farà servir per intentar produir cèl·lules tumorals en C. elegans mitjançant combinacions de mutacions humanes relacionades amb el càncer.

Encara que a primera vista un model de C. elegans pugui semblar que està molt allunyat de l’humà, molts dels gens mutats en càncer es troben conservats d’un organisme a l’altre, de la mateixa manera, processos cel·lulars implicats en el desenvolupament de càncer, com la apoptosi, també es troben molt conservats.

ENLLAÇOS RELACIONATS

Ressolució ajudes “Ideas Semilla” AECC (enllaç)

Comparteix a:

Scroll to Top