Les cèl·lules del sistema nerviós de l’intestí i els oligodendròcits estan afectades en la malaltia de Parkinson

star-209371_1280

Els doctors Fernando Fernández-Aranda i Susana Jiménez-Murcia, investigadors de l’IDIBELL i de l’Hospital Universitari de Bellvitge, a més de professors de la Facultat de Ciències de la Salut de la Universitat de Barcelona (UB) i investigadors del CIBERobn, conjuntament amb els doctors Bru Cormand i Raquel Rabionet, investigadors i professors de la Facultat de Biologia de la UB, i també investigadors del Ciber-er, l’instut de recerca de Sant Joan de Deu (IRSJD) i l’IBUB, han participat en un estudi internacional que ha identificat els tipus cel·lulars implicats en diversos trastorns del cervell. El treball, publicat a la revista Nature Genetics, destaca la implicació de les cèl·lules de sistema nerviós de l’intestí en la malaltia de Parkinson, suggerint que la malaltia podria tenir allà el seu origen. A més, també han vist que els oligodendròcits es veuen afectats prematurament.

El sistema nerviós està format per centenars de tipus cel·lulars amb funcions ben diferenciades. És vital entendre quins són els tipus cel·lulars afectats en cada trastorn per desxifrar-ne les causes, i en última instància, dissenyar-ne un tractament.

Els estudis genètics ens indiquen quins són els gens alterats en cada trastorn, però no sabem en quines cèl·lules aquets gens s’estan expressant de manera irregular. Els investigadors d’aquest estudi, liderat per l’Institut Karolinska i la Universitat de Carolina del Nord, han combinat els coneixements d’anàlisi genètica en humans amb els patrons coneguts d’expressió de gens en cada tipus cel·lular en ratolí.

A l’estudi s’ha fet especial èmfasi a conèixer els tipus cel·lulars afectats en trastorns com el Parkinson, una malaltia neurodegenerativa amb afectacions cognitives i motores. Per a la malaltia de Parkinson, tal com era d’esperar, s’han trobat afectacions de les neurones dopaminèrgiques, però, sorprenentment, també s’han observat alteracions en les neurones entèriques, suggerint una possible relació de l’intestí amb la malaltia.

Un altre descobriment sorprenent de l’estudi és l’afectació de les neurones de suport del cervell, els oligodendròcits. Aquestes es veuen afectades de manera primerenca, abans que hi hagi afectació de les neurones dopaminèrgiques, el que les converteix en una diana molt interessant per al disseny de tractaments precoços.

Noticia adaptada de la web del Institut Karolinska: https://news.ki.se/parkinsons-disease-may-start-in-the-gut

Scroll to Top