El Biobanc HUB-ICO-IDIBELL respon a la pandèmia i crea una col·lecció de mostres COVID-19 per investigació

Biobanc_1

La pandèmia ocasionada per SARS-CoV-2, i l’impacte en la salut en l’àmbit internacional, ha posat en relleu la necessitat de fomentar la investigació de la malaltia amb l’objectiu d’obtenir informació biològica i clínica associada per al desenvolupament de tractaments que ajudin a mitigar l’escenari de contagis generalitzat.

El Biobanc HUB-ICO-IDIBELL en col·laboració amb l’Hospital Universitari de Bellvitge (HUB) i l’IDIBELL va iniciar al març la col·lecció prospectiva de biobanc COVID-19, constituïda per sèrums, plasmes, ADN i ARN de pacients confirmats per SARS-CoV-2 per posar a disposició de la comunitat científica. A més, el Biobanc HUB-ICO-IDIBELL participa en el processament i conservació de mostres de projectes d’investigació competitius COVID-19 i en diversos assajos clínics. Per aquest motiu, s’han activat diversos circuits prospectius i restringits, en els que les extraccions de les mostres dels malalts amb la COVID-19 són programades i enviades al Biobanc per al seu processament i conservació. L’IDIBELL ha creat un Comitè COVID-19 que ajudarà a avaluar la cessió de les mostres de biobanc a projectes d’investigació d’excel·lència.

El Biobanc també ofereix serveis de suport als investigadors en aspectes ètics i de compliment legal en l’ús de mostres humanes per investigació.

Recordem la importància de:

  • Obtenir el C.I. de biobanc per les mostres en règim biobanc o excedents de projecte.
  • Declarar les col·leccions de mostres humanes de projecte o de línia d’investigació a l’Instituto de Salud Carlos III i a la Direcció Científica de l’IDIBELL.

 

El Biobanc HUB-ICO-IDIBELL forma part de la Red Nacional de Biobancos (RNBB), formada per 39 biobancs de tot l’Estat espanyol, que ofereixen gran varietat de mostres biològiques humanes i dades associades d’alta qualitat. La RNBB és iniciativa de l’Instituto de Salud Carlos III que dota de valor afegit al conjunt de biobancs estatals i que té com objectiu proporcionar suport d’alt nivell científic, tècnic i tecnològic als projectes de I+D+i en ciències i tecnologies de la salud, així com fomentar la innovació en tecnologies sanitàries.

En aquest moment, en què es pot esperar que la pandèmia continuarà sent una de les màximes preocupacions dels pròxims mesos, el Biobanc continuarà treballant per poder oferir aquestes mostres a tota la comunitat científica.

Per a més informació del circuit prospectiu de mostres i dels serveis oferts pel Biobanc així com per consultar la disponibilitat de mostres a la RNBB podeu contactar amb el Biobanc HUB-ICO-IDIBELL a biobanc@idibell.cat

Per últim, però no per això menys important, voldríem agrair a tot el personal sanitari i de suport de l’Hospital Universitari de Bellvitge, de l’Hospital Duran i Reynals i de l’IDIBELL, la seva implicació i col·laboració amb el Biobanc HUB-ICO-IDIBELL. Igualment agrair als investigadors del Campus de Bellvitge la seva confiança.

Scroll to Top