El fons contra la Covid-19 impulsat per l’ISCIII finançarà tres projectes de l’IDIBELL

Comp

Tres projectes d’investigació de l’IDIBELL rebran finançament per part del fons Covid-19 impulsat des de l’Instituto de Salud Carlos III (ISCIII). Aquest fons va destinat a projectes de recerca que millorin a curt termini el coneixement del virus i la gestió de la malaltia, fins al moment s’han concedit fins a 126 projectes, dels 1500 presentats, que engloben el 90% del total de pressupost.

Es tracta de projectes ja en marxa i de noves iniciatives centrades en àmbits diversos de la recerca de la Covid-19. Els tres projectes seleccionats de l’IDIBELL se centren en l’estudi de la biologia del virus, les manifestacions clíniques i les relacions amb altres malalties, i l’estudi de la seva immunitat. Aquests projectes han estat avaluats i seleccionats per un comitè cientifico-tècnic creat per a coordinar la concessió d’aquestes ajudes en concret.

 

Anàlisis del perfil transcriptòmic de pacients amb Covid-19 (TRANSCOVID)

El projecte TRANSCOVID analitzarà els gens que expressen els pacients ingressats per Covid-19. L’equip del Dr. Jordi Carratalà, coordinador del programa de malalties infeccioses i trasplantaments de l’IDIBELL, pretén definir i caracteritzar el perfil transcriptòmic d’aquells pacients que desenvolupen la síndrome de la dificultat respiratòria aguda, i així poder determinar els gens implicats en el desenvolupament més greu de la malaltia.

 

Caracterització del SARS-CoV-2 (COV-Immunity)

El projecte del Dr. Oriol Bestard, investigador principal del grup de nefrologia i trasplantament renal de l’IDIBELL, té per objectiu caracteritzar la resposta immunitària de memòria cel·lular protectora que genera el virus en individus immunocompetents i en pacients immunodeprimits, com els pacients trasplantats o aquells amb processos neoplàsics actius. L’estudi se centrarà a entendre la longevitat i capacitat protectora de la resposta immunitària adaptativa que es genera enfront al virus, alhora es definirà la capacitat de variació genètica i antigènica del SARS-CoV-2.

 

Definició del perfil immunitari de risc en la Covid-19

El Dr. Jordi Bas, cap del departament d’immunologia de l’Hospital Universitari de Bellvitge, col·labora en un projecte coordinat, impulsat pel servei d’immunologia de l’Hospital Vall d’Hebron i participat també pel servei d’Immunologia de l’Hospital Germans Trias i Pujol. L’objectiu és classificar l’estat de la resposta immunitària innata i adaptativa, i generar un algoritme pronòstic i d’orientació terapèutica a partir de l’estudi de l’evolució de les poblacions limfocitàries, producció de citocines i identificació de les vies moleculars de resposta immunitària activades

Scroll to Top