Una aplicació amb participació de l’IDIBELL permet seguir l’evolució global de la pandèmia de Covid-19

app covid19

Un equip amb participació d’investigadors de l’Institut d’Investigació Biomèdica de Bellvitge (IDIBELL), ha dissenyat una nova aplicació web per a comparar indicadors epidemiològics sobre l’epidèmia del COVID-19 a nivell global. La nova eina, d’accés lliure i gratuït, ofereix una visió completa de la pandemia, i qualsevol usuari pot visualitzar d’una manera senzilla i intuïtiva els principals indicadors epidemiològics de tots els països afectats, amb dades actualitzades diàriament.

L’aplicació, desenvolupada en col·laboració amb equips de de l’Institut de Diagnòstic Ambiental i Estudis de l’Aigua (IDAEA-CSIC), del Consell Superior d’Investigacions Científiques (CSIC)i la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), utilitza les dades oficials que actualitza diàriament el Centre Europeu per a la Prevenció de Malalties (ECDC por sus siglas en inglés). A partir d’ells, calcula i visualitza els principals indicadors epidemiològics: les taxes de casos acumulats i incidents, mortalitat acumulada i incident, letalidad (persones afectades per la malaltia) i número bàsic de reproducció, és a dir, la capacitat que té el virus de transmetre’s de persones infectades a no infectades.

“L’aplicació Covid19-Global és d’interès per a la comunitat científica, la comunitat sanitària i, per descomptat, per als agents de salut pública involucrats en la gestió de la crisi sanitària. També podria resultar d’utilitat per a mitjans de comunicació interessats en la cobertura i seguiment de la pandèmia, així com per a la ciutadania”, ressalta Tobías.

“Existeixen diferents aplicacions web per a seguir l’evolució de la pandèmia. La majoria utilitzen els casos infectats i el nombre de morts i normalment es mostren els resultats a través de mapes. Els avantatges de l’aplicació Covid19-Global, són, d’una banda, que integra en una mateixa web tots els indicadors epidemiològics, sense necessitat d’haver de navegar per diverses pàgines diferents, i, d’altra banda, permet comparar d’una manera més senzilla l’evolució entre països al llarg del temps, en termes diaris i acumulats”, explica l’Aurelio Tobías, investigador del (IDAEA-CSIC).

La nova eina, una extensió del programa online Covid19-Tracker per a seguir l’evolució de l’epidèmia del SARS-CoV-2 a Espanya, permet comparar els indicadors epidemiològics entre països a data actual o des de la data 0 de l’epidèmia en cada país.

“L’aplicació Covid19-Global és d’interès per a la comunitat científica, la comunitat sanitària i, per descomptat, per als agents de salut pública involucrats en la gestió de la crisi sanitària. També podria resultar d’utilitat per a mitjans de comunicació interessats en la cobertura i seguiment de la pandèmia, així com per a la ciutadania”, ressalta Tobías.

L’aplicació està disponible online en la web: https://ubidi.shinyapps.io/covid19global/

 

Tobías A, Satorra P, Valls J, Tebé C. COVID19-Global: A shiny application to perform a global comparative data visualization for the SARS-CoV-2 epidemic. medRxiv. DOI: https://doi.org/10.1101/2020.05.18.20105684

Valls J, Tobías A, Satorra P, Tebé C. COVID19-Tracker: una aplicación Shiny para analizar datos de la epidemia de SARS-CoV-2 en España. Gaceta Sanitaria. DOI: https://doi.org/10.1016/j.gaceta.2020.04.002

Scroll to Top