Una nova plataforma per al diagnòstic de l’encefalitis autoimmune rep fons de les ajudes europees ERC Proof of Concept

Antonella grup
  • El grup de la Dra. Antonella Consiglio rebrà 150.000 euros per a un projecte de 18 mesos.
  • El projecte té com a objectiu desenvolupar un mètode de diagnòstic basat en cèl·lules mare per a la detecció de l’encefalitis autoimmune.

L’encefalitis autoimmune (EA) és una malaltia que afecta 2-3 persones de cada 100.000, en la qual el sistema immunitari ataca el mateix cervell causant símptomes neurològics i psiquiàtrics. Fins ara només coneixem el 50% de les dianes o antígens de les nostres neurones contra els que generem anticossos durant l’EA. No obstant això, el grup de la Dra. Antonella Consiglio ha dissenyat una nova plataforma, basada en cèl·lules mare, capaç de detectar una àmplia varietat d’anticossos contra les neurones en el sèrum sanguini o el líquid cefalorraquidi.

El potencial d’innovació, el significatiu impacte i la qualitat del projecte de la Dra. Antonella Consiglio, ICREA academy de l’Institut d’Investigació Biomèdic Bellvitge (IDIBELL) i Professora Associada del Departament de Patologia i Teràpia Experimental de la Facultat de Medicina i Ciències de la Salut de la Universitat de Barcelona, l’han ajudat a ser seleccionat per rebre la beca Proof of Concept del Consell Europeu de Recerca (ERC). El grup rebrà una quantitat total de 150.000 euros per un període de 18 mesos, i es destinarà a explorar oportunitats de negocis, patents i aplicacions pràctiques dels resultats de recerca del grup. Segons la Dra. Consiglio, “la subvenció és una gran oportunitat per desenvolupar un nou i innovador enfocament per a detectar una gran varietat d’autoantígens neuronals, i així desenvolupar un diagnòstic més ràpid i precís dels trastorns autoimmunitaris del sistema nerviós central que l’acostin al mercat”.

Les subvencions de Proof of Concept tenen com a objectiu explorar el potencial social i/o comercial dels resultats assolits en projectes anteriors finançats a través de l’ERC, en el marc del Programa de Recerca i Innovació de la Unió Europea, Horizon 2020. El pressupost total del programa ascendeix a 25 milions d’euros.

 

Una poderosa nova plataforma basada en cèl·lules mare

 

El 2013, l’ERC li va atorgar a Antonella Consiglio una subvenció de 1,32 milions d’euros per desenvolupar el seu projecte d’identificació de mecanismes patogènics primerencs de la neurodegeneració en la malaltia de Parkinson, a través d’un model in vitro dinàmic humanitzat. Gràcies a aquesta subvenció, el laboratori va emprendre diverses iniciatives de col·laboració exitoses, com ara el projecte amb el Dr. Dalmau i el Dr. Martínez de l’Hospital Clínic, que ha arribat a obrir una nova línia d’investigació centrada en el desenvolupament d’un dispositiu prototip per al diagnòstic millorat de l’EA.

El grup d’Antonella Consiglio proposa una nova plataforma de diagnòstic, en què els anticossos contra les mateixes neurones, presents en el sèrum o el líquid cefalorraquidi dels pacients, siguin verificats en neurones humanes procedents de la diferenciació in vitro de cèl·lules mare pluripotents.

Aquesta nova plataforma ens permetria reconèixer, no només aquells anticossos que reconeixen antígens coneguts causants de l’EA, sinó també qualsevol autoanticòs que reconegui les seves proteïnes com estranyes. A més, atès que és un model completament humà, no hi ha la possibilitat de manca de reconeixement entre antigen i anticòs a causa de les diferències entre espècies. Finalment, aquesta plataforma reconeix amb alta fiabilitat els falsos positius que puguin ocórrer.

 

Aquest projecte ha rebut finançament de el Consell Europeu de Recerca (ERC) en el marc del programa de recerca i innovació Horitzó 2020 de la Unió Europea (acord de subvenció no 957.581).

Scroll to Top