Memòria d’activitats 2012

Clipboard

L’any 2012 l’IDIBELL s’ha posicionat com un referent en innovació sanitària, en haver impulsat un sistema de compra pública innovadora en l’àmbit de la salut, en què l’empresa adjudicatària i el licitador comparteixen els riscos de l’aplicació d’una nova tecnologia. El model, habitual en altres països, aprofita la capacitat compradora del sector públic.

El nombre de patents desenvolupades per investigadors de l’IDIBELL també ha augmentat aquest any de manera considerable, així com la signatura de convenis de llicència amb empreses. 17 patents i 4 llicències donen testimoni de l’aposta de l’IDIBELL per la innovació i la generació de riquesa.

Pel que fa a la producció científica, el 2012 els investigadors de l’IDIBELL han augmentat de manera espectacular la quantitat i la qualitat dels articles publicats. El factor d’impacte total ha crescut més de mil punts respecte els anys anteriors i el mitjà ha millorat considerablement. Aquesta activitat demostra el dinamisme i l’experiència dels investigadors de l’IDIBELL i confirma que, malgrat els temps difícils que vivim, el nostre institut es ratifica com un dels centres de recerca sanitària de referència del nostre país.

Scroll to Top