Patenten una molècula que obre la porta a desenvolupar nous fàrmacs contra el rebuig immunitari

Mercè Pérez.JPG

Investigadors del grup de recerca en Genètica Molecular Humana de l’Institut d’Investigació Biomèdica de Bellvitge (IDIBELL), liderats per la investigadora Mercè Pérez, han patentat un pèptid (molècula formada per una seqüència d’aminoàcids) que inhibeix la resposta immunitària activada per l’enzim calcineurina que podria servir per desenvolupar nous fàrmacs immunosupressors més específics i amb menys efectes secundaris que els actuals.

Els resultats de l’estudi que descriu aquest mecanisme molecular s’han publicat en la revista Mollecular Cell Research.

Fàrmacs actuals

Els pacients sotmesos a un trasplantament necessiten ara per ara un tractament de per vida que aturi la resposta immunitària generada pel rebuig del seu cos a un organisme estrany. Els fàrmacs que s’utilitzen actualment, la ciclosporina A i el FK506, inhibeixen la calcineurina, que és l’enzim que activa la resposta immunitària. El problema és que el seu mecanisme d’acció fa que s’aturin totes les altres vies que activa aquest enzim provocant nombrosos efectes secundaris.

“L’objectiu de la recerca”, ha explicat la investigadora Mercè Pérez, “és desenvolupar nous fàrmacs més específics, que inhibeixin només la resposta immunitària activada per la calcineurina i no totes les seves altres funcions”. En estudis anteriors, l’equip de Pérez ja havia descrit un pèptid de la família de proteïnes RCAN capaç d’unir-se a la calcineurina i inhibir de forma específica l’activació de la resposta immunitària. En aquest treball els investigadors de l’IDIBELL han modificat aquest pèptid i descobert que a més a més, quan aquest pèptid està fosforilat per la proteïna CK2 (la fosforilació és un mecanisme de regulació de les proteïnes que consisteix en l’addició d’un grup fosfat) augmenta el seu poder immunosupressor. “Hem patentat aquest pèptid fosforilat que a més del seu potencial com a immunosupressor ens permetrà buscar molècules mimètiques, que facin la mateixa funció però siguin més estables, cosa que ens permetrà poder-les traslladar a la clínica” ha explicat la investigadora.

L’estudi s’ha realitzat en col·laboració amb la Universitat de Barcelona, la Universitat Autònoma de Barcelona i el Parc de Recerca Biomèdica de Barcelona (PRBB).

 

Referència de l’article
Martínez-Hoyer S., Aranguren-Ibáñez A., García-García J., Serrano_candelas E., Vilardell J., Nunes V., Aguado F., Oliva B., Itarte E. and Pérez-Riba M. Protein kinase CK2-depdendent phosphorylation of the human regulators of calcineurin reveals a novel mechanism regulating the calcineurin-NFATc signaling pathway. Molecular Cell Research 1833 (2013) 2311-2321.

Scroll to Top