Un grup de professionals de l’IDIBELL participa en l’elaboració del pla estratègic de la institució per als propers anys

Clipboard

L’IDIBELL està preparant el pla estratègic que guiarà les seves actuacions durant els propers anys. Es tracta d’un instrument fonamental per poder articular les accions que desenvoluparà l’IDIBELL durant els propers anys, i que substitueix el pla realitzat l’any 2007, vigent fins a final de 2012. Aquest document estableix la missió, la visió i els valors del centre, així com els objectius estratègics de l’institut i les accions que se’n derivaran. Per tal de realitzar el pla estratègic, s’ha creat un grup de treball format per professionals de l’IDIBELL, pertanyents a les diferents institucions que formen part del centre. També hi ha participat un representant del comitè d’empresa de l’institut.

A més de servir com a marc per a les accions estratègiques que es duguin a terme a l’IDIBELL durant els propers anys, el fet de disposar d’aquest pla és fonamental per poder reacreditar-nos com a institut d’investigació sanitària per l’Institut de Salut Carlos III, així com per poder obtenir les certificacions de qualitat ISO 9001 i EFQM. Aquestes acreditacions permeten a l’institut l’accés a fonts de finançament a què en cas de no disposar d’elles seria difícil i en alguns casos impossible d’accedir.

Grup de treball

El projecte ha estat coordinat des de la Direcció de Qualitat, encapçalada per Joana Visa, i ha comptat amb la participació d’un petit grup de treball format per Montse Ballarín, responsable de l’OTRI; Francisco Ciruela, cap del grup de Neurofarmacologia i Dolor, de la Universitat de Barcelona; Josep Maria Cruzado, investigador del grup de Nefrologia i Trasplantament Renal , de l’Hospital Universitari de Bellvitge; Marga Frontera, adjunta a la Direcció Científica; Josep Gardenyes, president del Comitè d’Empresa de l’IDIBELL; Dori Huertas, investigadora del grup d’Epigenètica del Càncer; Mercè Manyós, coordinadora de l’Oficina de Suport a la Recerca de l’OTRI, i Marga Nadal, coordinadora del Laboratori de Recerca Translacional de l’Institut Català d’Oncologia. També hi han col·laborat Àlex Aguilar, controller, i Jordi Morató, director de comunicació.

El grup de treball es va reunir els dies 28 i 29 de maig. Les jornades de treball van ser molt productives i van donar lloc a la realització d’una proposta molt completa de pla estratègic, a partir de les directrius marcades des de Direcció, que s’articula al voltant de tres eixos: integració dels socis i aliances estratègiques, foment de la investigació en salut, i promoció de la innovació i la transferència dels resultats de la investigació.

Durant els propers dies el Comitè Científic Intern avaluarà les propostes realitzades pel grup de treball i probablement introduiran millores en el document. Posteriorment, el pla s’enviarà a la Comissió Delegada del Patronat per a la seva discussió i aprovació. El document final es publicarà a la web i es presentarà a tots els professionals del centre.

Scroll to Top