Un canvi epigènetic provoca la formació d’esferes d’ADN i proteïnes que bloquegen els gens antitumorals

dna-g3cca42711_1920 (1)

Les cèl·lules sanes viuen en un delicat equilibri entre els gens que promouen el creixement (oncogens) i els que el frenen (antioncogens o gens supressors tumorals). Aquest equilibri es trenca en les cèl·lules tumorals. Les causes en són moltes, com per exemple, l’existència de mutacions, però destaca l’adquisició d’un senyal químic, la metilació, que bloqueja l’activitat dels gens que frenen el càncer. Es desconeix, però, què succeeix a les cèl·lules un cop han adquirit aquesta alteració epigenètica.

Investigadors de l’IDIBELL, liderats per Manel Esteller, director del Programa d’Epigenètica i Biologia del càncer, investigador ICREA i professor de la Universitat de Barcelona, descriuen a l’edició electrònica de la revista Oncogene com aquesta metilació desencadena un canvi tridimensional en el nucli de la cèl·lula formant unes estructures esfèriques anomenades nucleosomes que bloquegen la funció dels gens antitumorals.

Els investigadors van observar que gens protectors de càncer com el receptor de la vitamina A veien alterada la seva activitat en cèl·lules de càncer de còlon per la presència d’aquestes estructures esfèriques formades per ADN (en aquest cas regions reguladores de l’expressió de gens) i unes proteïnes anomenades histones.

“Hem observat“, ha explicat l’investigador Manel Esteller, “que fàrmacs epigenètics, capaços de desmetilar l’ADN, aprovats per a pacients d’un subtipus de leucèmia, són també capaços d’eliminar aquestes ‘pilotes’ dels gens antitumorals de manera que aquests tornen a expressar-se i recuperen la seva funció”.

Aquest estudi, segons ha dit Esteller, també ha servit per descobrir nous gens inhibidors del càncer.

El descobriment augmenta el coneixement molecular de les causes del càncer i, pel que fa l’aplicació clínica de la troballa, Esteller ha explicat que “actualment existeix un ampli ventall de fàrmacs en desenvolupament preclínic capaços d’expulsar els nucleosomes dels llocs aberrants del genoma”.

 

Referència de l’article
Portela A, Liz J, Nogales V, Setién F, Villanueva A, and Esteller M. DNA methylation determines nucleosome occupancy in the 5′-CpG islands of tumor suppressor genes. Oncogene doi: 10.1038/onc, May 2013.

Scroll to Top