El Programa d’Insuficiència Cardíaca Comunitària de la GTMS aconsegueix reduir les hospitalitzacions i les morts als 90 i als 180 dies de l’alta

Segons l’estudi dut a terme pel grup de recerca en malalties cardiovasculars de l’IDIBELL, aquest programa no només ha aconseguit reduir els reingressos i morts dels pacients als 30 dies de l’alta, com ja s’havia demostrat, sinó també als 90 i als 180 dies.

Imatge d'arxiu d'atenció telemàtica a la insuficiència cardíaca coordinada des de l'Hospital de Bellvitge

Aquest treball s’ha portat a terme en el marc de treball del Grup de Recerca en Malalties Cardiovasculars (BIOHEART) de l’IDIBELL, dins la línia de recerca aplicada en resultats en salut, i s’ha publicat a la revista científica PLOS ONE. L’estudi ha comparat l’evolució de 123 pacients donats d’alta entre el gener i l’agost de 2017 (just abans de posar en marxa el programa) i 317 pacients donats d’alta entre el setembre de 2017 i el gener de 2019 (ja amb el programa ben consolidat). Per a aquest estudi, es van seleccionar els pacients amb un risc més alt de recaiguda. L’anàlisi de les dades va reflectir que l’índex conjunt de reingressos i morts va ser significativament millor en el segon grup de pacients que en el primer, tant als 90 com als 180 dies. En el segon grup es va detectar una reducció d’esdeveniments adversos, d’hospitalitzacions per insuficiència cardíaca i malaltia cardiovascular, i de mortalitat per totes les causes.

L’equip del Programa d’Insuficiència Cardíaca Comunitària està integrat per metges i infermeres de la Unitat Multidisciplinària d’Atenció a la Insuficiència Cardíaca Comunitària (UMICO) de l’Hospital Universitari de Bellvitge i de l’Atenció Primària de l’Hospitalet Sud, l’Hospitalet Centre i el Prat de Llobregat. La seva activitat diària està liderada i desenvolupada per professionals d’infermeria. El programa es basa en la millora de l’accés a l’atenció, la continuïtat assistencial, l’optimització dels tractaments i l’educació del pacient. S’inicia amb una avaluació psicosocial i clínica integral del pacient per decidir un pla de seguiment individualitzat. A partir d’aquí, s’aplica un protocol de set passos consistent en una intervenció holística i intensiva de 3 a 6 mesos de durada que alterna les visites presencials i els contactes telemàtics (per telèfon i per videoconferència). Aquesta intervenció s’adreça a educar i empoderar el pacient en l’autocura, prescriure tractaments farmacològics i no farmacològics basats en les recomanacions de les guies de pràctica clínica, aprofundir en l’estudi etiològic de la insuficiència cardíaca quan sigui necessari, i identificar i tractar precoçment les comorbiditats i descompensacions.

El període de seguiment del pacient es pot ampliar si no s’han assolit els objectius en el temps preestablert. Les infermeres que apliquen el protocol tenen a la seva disposició diverses eines de suport per gestionar les seves intervencions amb autonomia, i compten també amb el suport dels metges si és necessari. La insuficiència cardíaca és una síndrome crònica amb un impacte molt negatiu en la mortalitat, la morbiditat i la qualitat de vida de la població i una de les causes fonamentals de reingrés hospitalari, sobretot durant les setmanes i mesos immediatament posteriors a una primera alta hospitalària.

Segons el Dr. Josep Comín, impulsor d’aquest programa, director del Grup de Recerca en Malalties Cardiovasculars (BIOHEART) de l’IDIBELL i cap del Servei de Cardiologia de l’Hospital de Bellvitge, els resultats d’aquest estudi “són rellevants perquè confirmen els beneficis potencials dels programes comunitaris més enllà de la barrera dels trenta dies”. Segons ell, aquests resultats “donen més motius perquè aquests programes s’apliquin arreu, de manera que es pugui oferir una atenció òptima als pacients en la seva fase més vulnerable, que és justament després de l’alta hospitalària”.

 

 

L’Institut d’Investigació Biomèdica de Bellvitge (IDIBELL) és un centre de recerca en biomedicina creat l’any 2004. Està participat per l’Hospital Universitari de Bellvitge i l’Hospital de Viladecans de l’Institut Català de la Salut, l’Institut Català d’Oncologia, la Universitat de Barcelona i l’Ajuntament de l’Hospitalet de Llobregat.

L’IDIBELL és membre del Campus d’Excel·lència Internacional de la Universitat de Barcelona HUBc i forma part de la institució CERCA de la Generalitat de Catalunya. L’any 2009 es va convertir en un dels cinc primers centres d’investigació espanyols acreditats com a institut d’investigació sanitària per l’Instituto de Salud Carlos III. A més, forma part del programa “HR Excellence in Research” de la Unió Europea i és membre de EATRIS i REGIC. Des de l’any 2018, l’IDIBELL és un Centro Acreditado de la Fundación Científica AECC (FCAECC).

Scroll to Top