L’estudi de lesions cerebrals revela connexions neuronals clau en l’epilèpsia

  • Un equip d’investigadors, que inclou científics del Campus de Bellvitge, ha realitzat un mapa de lesions de diversa naturalesa relacionades amb l’epilèpsia i han descobert que l’alteració d’un circuit neuronal concret era comú a totes les lesions estudiades.
  • Aquest estudi assenyala un nou paper dels circuits cerebrals profunds en la causa i el control de l’epilèpsia i destaca la possibilitat d’utilitzar-los per guiar els tractaments d’estimulació cerebral en les epilèpsies resistents als tractaments farmacològics.
NO069 - JAMA Onco Bruna_Imatge noti

L’epilèpsia focal afecta més de 30 milions de pacients a tot el món i és causada habitualment per lesions cerebrals, com l’ictus o els tumors cerebrals. Tanmateix, no està clar per què algunes lesions causen epilèpsia mentre que d’altres no ho fan.

Ara, un estudi liderat per la Universitat de Harvard i amb la participació d’investigadors de l’IDIBELL, l’Institut Català d’Oncologia (ICO) i l’Hospital Universitari de Bellvitge (HUB), ha trobat que totes les lesions que causen epilèpsia conflueixen en un mateix circuit neuronal.

Els científics van estudiar 5 conjunts de dades de més de 1.500 pacients amb lesions cerebrals, inclosos diversos tipus de danys cerebrals. Jordi Bruna, cap del grup de recerca en Neuro-oncologia de l’IDIBELL i coordinador de la Unitat de Neuro-oncologia de l’HUB i l’ICO, explica: “Hem trobat que el dany cerebral associat a l’epilèpsia, més que relacionar-se amb l’alteració d’àrees concretes cerebrals, està induït per la desestructuració d’uns circuits específics que modulen la funcionalitat entre àrees del cervell. Això representa un canvi de paradigma conceptual en la comprensió d’aquest tipus d’epilèpsia”.    

Els resultats suggereixen que, a l’hora de desenvolupar epilèpsia, les connexions cerebrals tindrien un paper més important que la ubicació específica de la lesió en qüestió. En concret, aquestes connexions cerebrals identificades estan situades als ganglis basals i al cerebel, els quals s’ha demostrat en models animals d’epilèpsia que són capaços de modular i controlar les convulsions.

 

Una nova oportunitat terapèutica i diagnòstica

En paral·lel, els investigadors també van analitzar dades de 30 pacients amb epilèpsia resistent als fàrmacs que es van sotmetre a estimulació cerebral profunda per tractar les convulsions. Marta Simó, l’altra investigadora del Campus Bellvitge i integrant de la Unitat de Neuro-oncologia de l’HUB i l’ICO  afirma: “Vam descobrir quan estimulàvem el circuit cerebral identificat a l’anàlisi de lesions aconseguíem millors resultats, el que confirma la importància d’aquestes connexions en el desenvolupament i el tractament de l’epilèpsia focal”.

A més a més, aquestes troballes poden tenir implicacions clíniques per predir el risc d’epilèpsia després del dany cerebral. Tot i això, Jordi Bruna conclou que “aquests resultats estan basats en dades retrospectives i ara cal realitzar assajos clínics per acabar de determinar si aquest circuit es pot utilitzar com a eina diagnòstica i pot fer-se servir per guiar els tractaments d’estimulació cerebral”.

 

 

L’Institut d’Investigació Biomèdica de Bellvitge (IDIBELL) és un centre de recerca en biomedicina creat l’any 2004. Està participat per l’Hospital Universitari de Bellvitge i l’Hospital de Viladecans de l’Institut Català de la Salut, l’Institut Català d’Oncologia, la Universitat de Barcelona i l’Ajuntament de l’Hospitalet de Llobregat.

L’IDIBELL és membre del Campus d’Excel·lència Internacional de la Universitat de Barcelona HUBc i forma part de la institució CERCA de la Generalitat de Catalunya. L’any 2009 es va convertir en un dels cinc primers centres d’investigació espanyols acreditats com a institut d’investigació sanitària per l’Instituto de Salud Carlos III. A més, forma part del programa “HR Excellence in Research” de la Unió Europea i és membre de EATRIS i REGIC. Des de l’any 2018, l’IDIBELL és un Centro Acreditado de la Fundación Científica AECC (FCAECC).

Scroll to Top