Un nou estudi d’endoscòpia de Bellvitge publicat a la principal revista científica de l’especialitat digestiva

  • La prestigiosa revista americana Gastrointestinal Endoscopy acaba de publicar un estudi multicèntric sobre terapèutica de tumors subepitelials gastrointestinals, liderat per l’Institut d’Investigació Biomèdica de Bellvitge (IDIBELL) i la Unitat d’Endoscòpia Digestiva de l’Hospital Universitari de Bellvitge (HUB).
NO63 - Endoscopia digestiva - Imatge noti

El projecte d’investigació consisteix en un estudi clínic multicèntric per  la valoració de l’ús d’una tècnica endoscòpica de tumors subepitelials de petita mida (<15mm) del tracte digestiu.

A més de l’IDIBELL i l’Hospital Universitari de Bellvitge, han participat també en aquest estudi l’Hospital Universitari Mútua de Terrassa, l’Hospital Universitari Joan XXIII de Tarragona, l’Hospital Universitari de Girona Doctor Josep Trueta, l’Hospital Universitari Arnau de Vilanova de Lleida, l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau, i l’Hospital Universitari Germans Trias i Pujol.

En els 122 tumors subepitelials  estudiats va caldre realitzar controls, ja que es desconeixia si realment estaven associats a un comportament incert o maligne. L’estudi final va establir que un 24% tenia un potencial real de malignitat. En un 80% dels casos es va descriure un impacte clínic favorable en el seu maneig, especialment en tumors  ≤10-mm (>90%), amb una seguretat global bona (<5% de complicacions, cap severa).

D’acord als resultats obtinguts, aquesta estratègia ofereix una solució acceptable per als tumors subepitelials del tracte digestiu, i pot estalviar a molts pacients la necessitat de controls periòdics permanents, així com la preocupació associada de ‘tenir un tumor’.

En l’opinió dels autors, “aquest estudi ofereix informació nova i rellevant per a la gestió d’altres tumors subepitelials, que no s’inclouen en les darreres guies de pràctica clínica, i es podrien considerar en la pràctica clínica diària de moltes unitats d’endoscòpia”.

Aquest estudi forma part de la tesi doctoral del investigador Francesc Bas-Cutrina, sota la direcció del Dr. Sebastià Videla (Unitat d’Investigació Clínica en Assajos Clínics de l’IDIBELL) i el Dr. Joan Gornals (investigador principal de l’IDIBELL i de la Unitat d’Endoscòpia Digestiva de l’HUB). Durant els anys 2020 i 2021 els resultats preliminars i finals de l’estudi es van comunicar als principals congressos (UEGW, DDW, SEED, SEPD, SCD) d’Aparell Digestiu.

El projecte s’ha pogut dur a terme gràcies a les ajudes econòmiques de la Fundació Mutual Mèdica (2017), Societat Catalana de Digestologia (2018) i Fundació Societat Espanyola d’Endoscòpia Digestiva (2019).

 

 

L’Institut d’Investigació Biomèdica de Bellvitge (IDIBELL) és un centre de recerca en biomedicina creat l’any 2004. Està participat per l’Hospital Universitari de Bellvitge i l’Hospital de Viladecans de l’Institut Català de la Salut, l’Institut Català d’Oncologia, la Universitat de Barcelona i l’Ajuntament de l’Hospitalet de Llobregat.

L’IDIBELL és membre del Campus d’Excel·lència Internacional de la Universitat de Barcelona HUBc i forma part de la institució CERCA de la Generalitat de Catalunya. L’any 2009 es va convertir en un dels cinc primers centres d’investigació espanyols acreditats com a institut d’investigació sanitària per l’Instituto de Salud Carlos III. A més, forma part del programa “HR Excellence in Research” de la Unió Europea i és membre de EATRIS i REGIC. Des de l’any 2018, l’IDIBELL és un Centro Acreditado de la Fundación Científica AECC (FCAECC).

Scroll to Top