La Dra. Maria Molina és nomenada nova directora científica de l’Àrea de Malalties Respiratòries del CIBER

Es tracta d’un càrrec rellevant, avalat per la trajectòria científica i assistencial de la Dra. Maria Molina, cap de secció de la Unitat Funcional d’Interstici Pulmonar de l’Hospital Universitari de Bellvitge (HUB) i cap del grup de recerca en Pneumologia de l’Institut de Recerca Biomèdica de Bellvitge.

CIBERES és un ens públic estatal, la missió del qual és combatre les malalties respiratòries mitjançant el foment de la recerca d’excel·lència i la seva translació ràpida i segura a la pràctica clínica.

Foto Dra. M Molina

El Centre d’Investigació Biomèdica en Xarxa de Malalties Respiratòries (CIBERES) és una de les temàtiques biomèdiques del CIBER, un consorci públic estatal, impulsat per l’Institut de Salut Carles III (ISCIII) i el Ministeri de Ciència i Innovació, i cofinançat pel Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER), amb l’objectiu de fomentar l’activitat col·laborativa en recerca biomèdica a tot l’Estat.

Els principals objectius d’aquest nou repte per a la Dra. Molina són potenciar la transversalitat de la recerca biomèdica en respiratori; impulsar la formació i la projecció d’investigadors/es joves amb potencial emprenedor i motivació; i facilitar sinergies que permetin millorar i accelerar els resultats en Salut, involucrant societats científiques, representants de pacients i altres entitats interessades en R+D en malalties respiratòries.

Per aconseguir-ho, CIBERES agrupa 34 grups de recerca clínics i bàsics integrats tant en hospitals del Sistema Nacional de Salut, així com Universitats i Centres de Recerca d’excel·lència distribuïts a tot l’Estat. Hi col·laboren més de 400 investigadors i investigadores de primer nivell nacional i internacional en l’àmbit de les malalties respiratòries, entre aquests professionals del Servei de Pneumologia de l’HUB i de l’IDIBELL.

Precisament, les línies estratègiques del grup de recerca en Pneumologia i del Laboratori de Pneumologia Experimental de l’IDIBELL se centren en la investigació de respostes a problemes clínics respiratoris i solucions terapèutiques en malalties pneumològiques sense tractaments efectius.

 

Sobre la nova directora científica del CIBERES

María Molina Molina és llicenciada en Medicina i Cirurgia (1998), doctora en Biomedicina (2007) i professora associada (des del 2015) de la Universitat de Barcelona. La Dra. Molina és també directora del Comitè Científic de SEPAR, membre del Comitè Científic del Registre EPID, i selected chief del Rare-ILD Group, Assembly 12, de l’European Respiratory Society.

La seva carrera científica s’ha centrat en l’estudi de les Malalties Pulmonars Intersticials (MPI), un grup heterogeni de malalties rares que produeixen una cicatrització progressiva als pulmons que acaba resultant en la mort del pacient. Ha enfocat la seva recerca especialment en fibrosi pulmonar, combinant investigació bàsica i clínica i amb una aposta per una recerca transversal i transnacional amb resultats ràpidament aplicables en salut.

Entre les principals fites a destacar en la investigació biomèdica realitzada per la Dra. Molina es troben la identificació de la utilitat clínica de l’estudi telomèric i genètic a MPI, contribuint a documents de consens per al seu ús en pràctica clínica i la identificació del sistema angiotensina a pulmó com a via fibrogènica, incloent-hi la desregulació d’ECA-2. Així mateix, té especial interès global en COVID19 i és promotora de tres assaigs clínics i investigadora principal en 21. A més, és referent per a assajos preclínics (in vitro) de nous fàrmacs antifibròtics. Així mateix, ha dirigit nou tesis doctorals, quatre d’elles defensades en els darrers cinc anys.

Scroll to Top