Canvi de paradigma en el tractament de pacients amb limfoma B difús de cèl·lules grans, un dels càncers hematològics més agressius

  • Es tracta del primer tractament en els darrers 30 anys que suposa una millora relativa del 38% de la supervivència global dels pacients davant el tractament estàndard.
  • Els resultats de l’estudi en Fase III ZUMA-7 demostren que aquest nou tractament amb Yescarta (axicabtagén ciloleucel, conegut com axi-cel) redueix en un 27,4% el risc de mort.
  • L’estudi, que ha estat liderat per la Universitat de Texas MD Anderson Cancer Center (Houston) i publicat a la revista científica ‘New England Journal of Medicine’, ha comptat amb la col·laboració destacada de la cap de grup de l’Institut d’Investigació Biomèdica de Bellvitge i cap del Servei d’Hematologia Clínica de l’Institut Català d’Oncologia.
NP11 - A Sureda_NEJM - Imatge noti

El limfoma B de cèl·lules grans (amb l’acrònim LBDCG) és un del tipus de limfomes més freqüents i agressius que es presenta en adults i que representa entre el 30 i el 40% dels casos de limfoma no Hodgkin. Un estudi en fase III, anomenat ZUMA-7, demostra que un nou tractament amb el fàrmac Yescarta (axicabtagén ciloleucel, conegut com axi-cel) redueix en un 27,4% el risc de mort, el que significa una millora relativa del 38% de la supervivència global dels pacients afectats de limfoma B de cèl·lules grans primàriament refractaris o en recaiguda primerenca.

Es tracta del primer tractament, després de 30 anys, que demostra poder millorar la supervivència global dels pacients davant el tractament estàndard que s’havia realitzat fins ara. L’estudi, que ha estat liderat per la Universitat de Texas MD Anderson Cancer Center (Houston) i publicat a la revista científica New England Journal of Medicine”, ha comptat amb la col·laboració destacada de la cap de grup de l’Institut d’Investigació Biomèdica de Bellvitge i cap del Servei d’Hematologia Clínica de l’Institut Català d’Oncologia, Anna Sureda, i els resultats s’han presentat al congrés de l’American Society of Clinical Oncology (ASCO) celebrat el passat cap de setmana a la ciutat de Chicago (EUA).

 

Què és l’Axicabtagén ciloleucel?

Es tracta d’un medicament que s’utilitza pel tractament del limfoma després que la teràpia convencional no hagin donat els resultats esperats. És un tractament amb cèl·lules CAR-T, un tipus d’immunoteràpia en la que s’extreuen les cèl·lules del propi pacient, es manipulen al laboratori, i es tornen a infondre al pacient per tal de que puguin combatre les cèl·lules tumorals.

Aquest fàrmac va ser aprovat tant per l’Administració d’Aliments i Medicaments dels EUA (FDA en anglès) com per l’Agència Europea del Medicament (EMA) per a tractar els pacients amb limfoma B difús de cèl·lules grans que havien fracassat en dues o més línies de tractament prèvies. Posteriorment, l’octubre de l’any 2022, ambdues institucions van aprovar la seva administració com a segona línia terapèutica en pacients amb aquest tipus de càncer primàriament refractari o que no responien al tractament inicial.

 

Un augment de la supervivència de casi el 30%

Fins a dia d’avui, els pacients afectat de limfoma B difús de cèl·lules grans es tractaven amb quimioteràpia de rescat de segona línia, i aquells que aconseguien una remissió complerta o parcial, es consolidaven amb quimioteràpia a dosis altes i, posteriorment amb un transplantament autòleg (auto transplantament). Però, tot i això, menys del 40% dels pacients arribaven a la fase dels transplantament, en comparació del 94% dels pacients de l’estudi ZUMA-7 que han rebut el tractament amb axi-cel.

En el moment actual, i després de 4 anys de seguiment del malalts inclosos dins de l’estudi Fase III ZUMA-7, s’ha pogut observar una millora significativa de la supervivència en comparació amb el tractament que es feia fins ara, amb una reducció del 27,4% del risc de mort, el que correspon a una millora de la supervivència d’aquest tipus de pacients del 38% dins de la finalització del tractament

Per la cap de grup de l’IDBELL, cap del Servei d’Hematologia Clínica de l’ICO l’Hospitalet, i autora de l’estudi, Anna Sureda, “els pacients primàriament refractaris o en recaiguda precoç (en els primers 12 mesos) tenen un pronòstic molt pobre a llarg termini i la seva supervivència amb el transplantament autòleg no supera el 20%. Aquests pacients doncs, es beneficiaran de la introducció del nou tractament amb axi-cell”. Per a Sureda aquests resultats obren una alternativa terapèutica per als pacients amb LBDCG recurrent o refractària precoç ja que té un percentatge superior de supervivència en comparació amb el tractament de quimioteràpia basada en platí i posterior transplantament autòleg de cèl·lules mare.

 

 

 

L’Institut d’Investigació Biomèdica de Bellvitge (IDIBELL) és un centre de recerca en biomedicina creat l’any 2004. Està participat per l’Hospital Universitari de Bellvitge i l’Hospital de Viladecans de l’Institut Català de la Salut, l’Institut Català d’Oncologia, la Universitat de Barcelona i l’Ajuntament de l’Hospitalet de Llobregat.

L’IDIBELL és membre del Campus d’Excel·lència Internacional de la Universitat de Barcelona HUBc i forma part de la institució CERCA de la Generalitat de Catalunya. L’any 2009 es va convertir en un dels cinc primers centres d’investigació espanyols acreditats com a institut d’investigació sanitària per l’Instituto de Salud Carlos III. A més, forma part del programa “HR Excellence in Research” de la Unió Europea i és membre de EATRIS i REGIC. Des de l’any 2018, l’IDIBELL és un Centro Acreditado de la Fundación Científica AECC (FCAECC).

Scroll to Top