Les teràpies personalitzades basades en l’estudi de les alteracions genètiques podrien incrementar la supervivència del limfoma NK-T nasal

  • Un estudi centrat en aquesta malaltia fa la comparativa entre pacients de l’Estat, on és una malaltia minoritària, i els resultats de d’altres estudis realitzats a l’Àsia Oriental i Amèrica Llatina on la malaltia té major freqüència i prevalença entre la població.
NO52 - E Gzl-Barca_Am J Hematol - Imatge noti

El limfoma NK-T nasal és un tipus de limfoma molt agressiu que afecta normalment l’àrea nasal i orofaríngia. Aquest limfoma, que tot i el tractament encara té mal pronòstic, a Europa es considera una malaltia rara per la seva baixa incidència, però, en canvi, és molt més freqüent i prevalent en la població de l’Àsia Oriental i a l’Amèrica Llatina que representa entre un 5% i un 15% de tots els diagnosticats de limfoma.

És per aquest motiu que un grup de científics encapçalats per la investigadora de l’Institut d’Investigació Biomèdica de Bellvitge (IDIBELL) i hematòloga de l’Institut Català d’Oncologia (ICO), Eva González-Barca, amb la col·laboració del Grup Espanyol de Limfomes i Tractaments de Medul·la Òssia (GETALMO), han realitzat un estudi comparatiu de l’immunofenotip, l’expressió gènica i les mutacions entre Europa i l’Àsia Oriental, amb la intenció de poder identificar noves dianes terapèutiques.

El treball, publicat a la revista American Journal of Hematology, ha reclutat 89 pacients (7 dels quals provinents de l’ICO l’Hospitalet i 1 de l’ICO Tarragona) i és el més nombrós fet al continent europeu.

A partir d’aquí, i un cop analitzats els resultats, s’ha observat que la malaltia es comporta de manera similar a la que afecta els asiàtics o als habitants de l’Amèrica Llatina on té més incidència. A més, s’han identificat noves dianes per tal de poder confeccionar alternatives terapèutiques, ja que, encara, aquests malalts tenen un pronòstic dolent.

Aquest estudi ens ha donat l’oportunitat de poder fer una comparativa amb les dades que existien en els països asiàtics i veure que es tracta de la mateixa malaltia tot i que allà, per una raó que encara desconeixem, té molta més prevalença” assegura González-Barca i afegeix “el més important és que hem trobat diverses alteracions genètiques que podrien ser utilitzades per dissenyar nous fàrmacs i millorar la supervivència del limfoma NK-T nasal“.

Es tracta d’un tipus de limfoma molt agressiu al que, en els últims anys, s’ha incorporat un nou tractament anomenat L- asparginasa. Aquest nou fàrmac ha millorat la supervivència en els pacients asiàtics, però, en els estudis realitzats a occident, encara no hi ha dades que confirmin la millora en la supervivència.

Scroll to Top