El Hospital de Bellvitge, IDIBELL i Astrazeneca proven una aplicació que monitoritza la insuficiència cardíaca mitjançant la veu

  • A través d’un dispositiu mòbil, HearO™ permet predir possibles complicacions en pacients amb insuficiència cardíaca mitjançant la parla, detectant l’acumulació de líquid relacionada amb la malaltia i alertar el metge abans de l’hospitalització.
  • La insuficiència cardíaca és una afecció crònica que afecta un 2,34% de la població adulta espanyola i suposa la principal causa d’hospitalització en majors de 65 anys.
????????????????????????????????????

L’objectiu de l’app és mantenir un control correcte de la malaltia i avisar els professionals sanitaris mitjançant unes alarmes visibles al quadre de comandaments que ells mateixos revisen. Gràcies a aquest avis, es pot actuar de manera primerenca, ja que és capaç d’alertar fins a 18 dies abans que es registri una descompensació en el pacient.

La primera prova real de l’app s’inicia aquest mes de març gràcies a la participació de més de 50 pacients i se centrarà a ensenyar el funcionament de l’eina de diagnòstic als professionals de l’Hospital de Bellvitge, el monitoratge del seguiment dels pacients i la generació d’alertes així com la formació als pacients.

L’objectiu d’aquesta prova pilot, que es durà a terme durant 6 o 9 mesos, és valorar la factibilitat de l’ús de l’eina, que ja ha estat validada a Israel i als Estats Units i que ha estat capaç de predir-ne un 79,6% de les recaigudes en pacients amb insuficiència cardíaca congestiva que es troben estables fins a 18 dies abans que succeeixin.

El lideratge clínic d’aquest pilot per part de l’Hospital Universitari de Bellvitge és clau, ja que aquest desenvolupa una atenció integrada d’alta qualitat en pacients amb insuficiència cardíaca al si d’un Programa Territorial d’Atenció integrada amb Atenció Primària dedicat a aquesta patologia, que ha demostrat reduir la mortalitat i les hospitalitzacions d’aquests pacients.

La insuficiència cardíaca és una afecció crònica que es caracteritza per la incapacitat de bombar la sang pel cos de manera eficaç. Aquesta patologia afecta un 2,34% de la població adulta espanyola i suposa la principal causa d’hospitalització en majors de 65 anys. És fonamental establir un abordatge primerenc i un seguiment continuat de l’estat del pacient per mantenir els símptomes sota control, evitar ingressos hospitalaris i millorar-ne la qualitat de vida. HearOTM és una solució digital que converteix els telèfons mòbils en dispositius mèdics avançats. Mitjançant la seva tecnologia innovadora, es monitoritzen diferents mostres de parla de pacients, creant un aprenentatge del model de parla a través de la intel·ligència artificial, cosa que permetrà analitzar les diferències i detectar canvis relacionats amb la insuficiència cardíaca i alertar el metge, permetent una actuació ràpida i eficaç.

 

Bioheart, grup de recerca de malalties cardiovasculars

El Grup de Recerca en Malalties Cardiovasculars BIO-HEART és un grup emergent renovat dins del Programa de Recerca en malalties inflamatòries, cròniques i degeneratives de l’Àrea de Recerca Traslacional de l’IDIBELL (Institut de Recerca Biomèdica de Bellvitge) liderat pel Dr. Josep Comin Colet . Es tracta d’un grup de recerca multidisciplinar format per professionals sanitaris dedicats al maneig i la prevenció de malalties cardiovasculars. L´equip de recerca inclou investigadors postdoctorals bàsics, cardiòlegs clínics i intervencionistes, infermers especialitzats, professionals de medicina comunitària i cardiòlegs especialistes en tècniques d´imatge per al diagnòstic de malaltia arterial coronària i insuficiència cardíaca de l´Hospital Universitari de Bellvitge.

El grup de recerca BIO-HEART sustenta la seva activitat investigadora en un clúster sòlid de recerca cardiovascular conformat a la regió sanitària Metropolitana Sud, que comprèn 8 centres hospitalaris, coordinats per l’Hospital Universitari de Bellvitge, i més de 60 centres d’atenció primària formen un centre assistencial i de recerca, xarxa que ofereix serveis d’atenció d’alta qualitat estàndard a més de 1,5 milions de persones i serveix com a plataforma per a estudis clínics i preclínics promoguts i coordinats pel grup. El seu principal objectiu és reduir el risc de les malalties cardiovasculars mitjançant la realització de recerca aplicada i translacional.

Scroll to Top