Com la teràpia antiangiogènica pot augmentar l’agressivitat dels tumors?

  • Un article del grup de recerca en Angiogènesi Tumoral de l’IDIBELL i de l’ICO repassa els mecanismes implicats en l’increment de malignitat tumoral que pot provocar la teràpia antiangiogènica.
  • La remodelació del microambient tumoral i la conseqüent adaptacions de les cèl·lules canceroses podrien ser les responsables.
NO033 - O Casanovas_S Cancer Biol - imatge

La teràpia antiangiogènica és una de les principals estratègies contra els tumors sòlids. Aquesta teràpia inhibeixen la formació de vasos sanguinis en els tumors, reduint així el subministrament d’oxigen i nutrients, i en conseqüència reduint el creixement tumoral. No obstant, aquest estratègia terapèutica presenta certes limitacions, ja que en algunes ocasions, produeix un augment de l’agressivitat dels tumors, i per tant, de les metàstasis. Conèixer les bases biològiques i moleculars que porten els tumors a augmentar la seva agressivitat és bàsic per predir com i quan la teràpia antiangiogènica funcionarà, i més important, millorar-ne la seva eficàcia per ampliar la supervivència dels pacients.

Les cèl·lules canceroses no només formen una massa tumoral de cèl·lules mutades que es divideixen descontroladament. En realitat, formen part d’un ecosistema molt complex format per diferents tipus cel·lulars que treballen i es comuniquen de maneres conjunta dins d’una matriu extracel·lular que les aguanta i protegeix. Tot aquest conjunt de cèl·lules i molècules complexes és el que anomenem microambient tumoral.

La formació i progressió de tumors està estretament lligada a la interacció entre els diferents components que formen el microambient tumoral, i un dels actors principals dins aquest ecosistema és la angiogènesi, la formació de vasos sanguinis. Felix Peix i Oriol Casanovas, cap del grup de recerca en Angiogènesi Tumoral de l’IDIBELL i de l’ICO, acaben de publicar un article a la revista Seminars in Cancer Biology  que repassa tot el que es coneix sobre com la remodelació del microamibient tumoral per part de la teràpia antiangiogènica podria ser l’instigadora del augment de la agressivitat tumoral.

L’article repassa com els antiangiogènics produeixen hipòxia, estrès mecànic i acidificació del microambient tumoral, i com tots aquets canvis són detectats per les cèl·lules tumorals a partir de receptors de superfície. En conseqüència, aquets receptors inicien casades de senyalització per induir canvis en les cèl·lules tumorals que les ajudin adaptar-se en aquest nou ambient.

Felix Peix i Oriol Casanovas declaren: “Utilitzar teràpies que bloquegin l’acció d’aquets receptors i sensors cel·lulars podria resultat un tractament molt efectiu per prevenir que les cèl·lules tumorals augmentin la seva agressivitat després de la teràpia antiangiogènica”.

 

 

L’Institut d’Investigació Biomèdica de Bellvitge (IDIBELL) és un centre de recerca en biomedicina creat l’any 2004. Està participat per l’Hospital Universitari de Bellvitge i l’Hospital de Viladecans de l’Institut Català de la Salut, l’Institut Català d’Oncologia, la Universitat de Barcelona i l’Ajuntament de l’Hospitalet de Llobregat.

L’IDIBELL és membre del Campus d’Excel·lència Internacional de la Universitat de Barcelona HUBc i forma part de la institució CERCA de la Generalitat de Catalunya. L’any 2009 es va convertir en un dels cinc primers centres d’investigació espanyols acreditats com a institut d’investigació sanitària per l’Instituto de Salud Carlos III. A més, forma part del programa “HR Excellence in Research” de la Unió Europea i és membre de EATRIS i REGIC. Des de l’any 2018, l’IDIBELL és un Centro Acreditado de la Fundación Científica AECC (FCAECC).

Scroll to Top