Un estudi demostra que el patogen H. influenzae tipus f és molt estable genèticament

NO032 - S Martí_Scentific Reports - Imatge

Haemophilus influenzae és un bacteri patogen important que colonitza el tracte respiratori humà. Aquest bacteri pot estar envoltat d’una càpsula de sucres, un destacat factor de virulència que divideix les soques de H. influenzae en dos grups, encapsulats i no encapsulats. Dins aquest segon grup s’han distingit sis serotips (a-f) en funció de la composició dels seus sucres.

Afortunadament, la introducció de la vacuna contra el serotip b, associat a meningitis en nens, va canviar l’epidemiologia d’aquest bacteri. No obstant això, amb la pràctica desaparició del serotip b, els H. influenzae no encapsulats són actualment el principal agent associat a malalties, seguit per bacteris encapsulats del serotip f.

Recentment, un treball publicat a la revista Scientifc Reports, realitzat pel grup de recerca en Epidemiologia Bacteriana de l’IDIBELL, l’Hospital de Bellvitge i CIBERES, ha estudiat la diversitat de gens presents en les soques clíniques de H. influenzae serotip f.

Tots els aïllats del serotip f analitzats en aquest estudi pertanyien a un únic clon que presentava un nombre molt reduït de variacions genètiques i una alta taxa d’estabilitat del seu genoma, fins i tot més que altres serotips encapsulats. Tots els bacteris utilitzats procedien d’un estudi multicèntric internacional que inclou l’IDIBELL i l’Hospital Universitari de Bellvitge més els centres de referència d’aquest bacteri de Portugal i els Països Baixos.

Les Dres. Aida González i Sara Martí, líders del projecte, comenten que “l’homogeneïtat genètica del serotip f podria explicar la seva expansió clonal elevada. Si bé és cert que les soques encapsulades de H. influenzae presenten alta homogeneïtat genòmica en contraposició a les no encapsulades, aquesta diferència podria ser deguda a la mateixa càpsula, que podria actuar com una barrera física reduint els nivells de recombinació o la seva menor presència com colonitzadores dificultant la interacció amb altres microorganismes“.

 

 

L’Institut d’Investigació Biomèdica de Bellvitge (IDIBELL) és un centre de recerca en biomedicina creat l’any 2004. Està participat per l’Hospital Universitari de Bellvitge i l’Hospital de Viladecans de l’Institut Català de la Salut, l’Institut Català d’Oncologia, la Universitat de Barcelona i l’Ajuntament de l’Hospitalet de Llobregat.

L’IDIBELL és membre del Campus d’Excel·lència Internacional de la Universitat de Barcelona HUBc i forma part de la institució CERCA de la Generalitat de Catalunya. L’any 2009 es va convertir en un dels cinc primers centres d’investigació espanyols acreditats com a institut d’investigació sanitària per l’Instituto de Salud Carlos III. A més, forma part del programa “HR Excellence in Research” de la Unió Europea i és membre de EATRIS i REGIC. Des de l’any 2018, l’IDIBELL és un Centro Acreditado de la Fundación Científica AECC (FCAECC).

Scroll to Top