La Unitat d’Investigació Clínica en Assaigs Clínics aconsegueix la certificació ISO 9001:2015

La UICEC de l’IDIBELL depèn funcionalment del Servei de Farmacologia Clínica de l’Hospital Universitari de Bellvitge i està liderada per la Dra Pilar Hereu

UICEC

Aquest mes, la Unitat d’Investigació Clínica en Assaigs Clínics (UICEC) de l’IDIBELL, liderada per la Dra Pilar Hereu, cap del Servei de Farmacologia Clínica de l’Hospital Universitari de Bellvitge (HUB), ha aconseguit certificar a través de Applus i segons la norma ISO 9001:2015 el seu sistema de gestió de la qualitat, el qual ha estat implementat amb l’acompanyament del Unitat de Qualitat de l’IDIBELL.

 

Aquest reconeixement suposa una garantia de qualitat dels serveis de la UICEC, la qual treballa per oferir suport als grups d’investigació clínica del Campus Bellvitge per a la realització d’estudis de recerca clínica, especialment els assaigs clínics. La UICEC presta serveis als investigadors en l’exercici de les seves responsabilitats com a promotors independents: gestió i coordinació de projectes, gestió administrativa i tramitació del projecte, monitorització i farmacovigilància.

 

La UICEC, en dependència funcional del Servei de Farmacologia Clínica de l’HUB, forma part de la Plataforma SCReN, la Plataforma de Suport a la Recerca Clínica de l’Instituto de Investigación Carlos III (ISCIII) (PT20/00008) i la xarxa europea ECRIN (European Clinical Research Infrastructure Network).

 

L’activitat de la UICEC ha tingut un creixement sostingut en el període 2017-2020, passant de 26 projectes actius el 2017 a 45 el darrer any. La distribució dels estudis del 2020 ha sigut: 37 estudis a l’HUB, 3 a l’ICO, 2 a l’IDIBELL i 3 AC, en els que s’actua com a node de Farmacovigilància de la Plataforma SCReN. Durant l’any 2020 la UICEC també ha donat suport a la posada en marxa de 6 assaigs clínics que avaluen estratègies de tractament en la infecció pel SARS-Cov-2.

 

Addicionalment, com a Unitat integrada a la xarxa europea ECRIN, actualment presta serveis a 3 assaigs clínics independents multicèntrics internacionals que tenen finançament de la convocatòria H2020 i suport d’aquesta xarxa.

 

L’acreditació ISO 9001:2015 de la UICEC de l’IDIBELL era un objectiu de la unitat en el marc de la Plataforma SCReN (PT17/0017/0010), el qual ha estat assolit i ha de permetre mantenir la qualitat en la seva prestació de serveis, i millorar la seva oferta i internacionalització.

Scroll to Top