Gestió del Coneixement i Qualitat

L'objectiu del Departament de Gestió del Coneixement i Qualitat és conèixer, avaluar i posar en valor les activitats i processos de l’IDIBELL, fent servir aquest coneixement per millorar el servei i l’eficiència de la institució i facilitar la presa de decisions estratègiques. En dependència de l'Àrea d'Organització i Persones, el Departament inclou dues unitats: Gestió del Coneixement i Qualitat.

La Unitat de Gestió del Coneixement és la responsable de gestionar, difondre i analitzar els indicadors d'activitat institucionals, assessorar en temes relacionats amb l'avaluació de la ciència i coordinar les iniciatives d'Accés Obert, per tal de garantir que la recerca de l’IDIBELL queda a disposició de la societat i la comunitat científica.

La Unitat de Qualitat s'encarrega de vetllar per l'acompliment dels requisits legals i de client, gestionar la millora contínua i donar assessorament en la implementació de sistemes de gestió de la qualitat.

Beatriz-Pinilla22

Pinilla Romero, Beatriz

CONTACTE

Gestió del coneixement
+34 93 260 38 00 + Ext 7374

Qualitat
+34 93 260 38 00 + Ext 7373

ALTRES ADRECES D'INTERÈS

Equip

Cap de Departament
  • Pinilla Romero, Beatriz
Tècnics
Suport administratiu
Scroll to Top