La definició de les característiques metabòliques del càncer de mama obre les portes a noves estratègies terapèutiques

  • Un estudi internacional amb participació de l’IDIBELL i de l’ICO determina que el metabolisme de les cèl·lules tumorals mamàries ve definit pel seu origen.
  • Així, els diferents subtipus de càncer, provinents d’orígens diferents, presenten perfils metabòlics característics
  • Conèixer les característiques metabòliques de cada subtipus obre les portes a la utilització de estratègies terapèutiques dirigides que ataquin les vulnerabilitats específiques de cadascun.
NO49 - Pujana_Nat Metab - Imatge

Es creu que quan una cèl·lula esdevé cancerígena utilitza les vies metabòliques que ja té actives per a obtenir l’energia necessària per proliferar de manera descontrolada, per tant, el metabolisme de les cèl·lules canceroses vindrà determinat pel seu teixit d’origen. En el cas del càncer de mama, aquest postulat es complica, ja que aquest tipus de càncer pot tenir diferents orígens que donaran lloc a diferents tipus de càncer de mama. A més, les vies metabòliques predominants en cada subtipus de cèl·lula mamaria no cancerosa encara no estan definides, a més, tampoc està clar si els diferents tipus de càncers de mama retenen les característiques metabòliques de les cèl·lules d’origen.

Un estudi internacional, amb la participació del grup de recerca en càncer de mama de l’IDIBELL i de l’ICO, ha publicat a la revista Nature Metabolism un article que demostra que en efecte les diferents poblacions de cèl·lules mamàries presenten programes metabòlics específics, i afegeix que, la identitat metabòlica de les cèl·lules mamàries normals explica l’heterogeneïtat metabòlica dels tumors.

Aquestes troballes obren noves oportunitats terapèutiques contra el càncer de mama, basades en característiques metabòliques especifiques de cada tumor ” apunta el Dr. Miquel Àngel Pujana líder del grup en càncer de mama. I explica, “si sabem quines vies metabòliques fa servir una determinada població de cèl·lules canceroses en funció del seu origen, serem capaços de conèixer també les vulnerabilitats de la utilització d’aquestes vies, i per tant, atacar-les“.

En les cèl·lules epitelials de les glàndules mamàries distingim les cèl·lules luminals, encarregades de la producció de la llet i que poden tenir diferents estats de diferenciació, i les cèl·lules basals contràctils. Cadascun d’aquests tipus cel·lular dóna lloc a un tipus de càncer de mama. En el present estudi, gràcies a tècniques proteòmiques i a la inhibició farmacològica es defineixen les identitats metabòliques de cada tipus de cèl·lula epitelial mamària. Per altra banda, les anàlisis computacionals realitzades indiquen que les cèl·lules canceroses de la mama retenen les característiques metabòliques de les seves progenitores.

 

 

L’Institut d’Investigació Biomèdica de Bellvitge (IDIBELL) és un centre de recerca en biomedicina creat l’any 2004. Està participat per l’Hospital Universitari de Bellvitge i l’Hospital de Viladecans de l’Institut Català de la Salut, l’Institut Català d’Oncologia, la Universitat de Barcelona i l’Ajuntament de l’Hospitalet de Llobregat.

L’IDIBELL és membre del Campus d’Excel·lència Internacional de la Universitat de Barcelona HUBc i forma part de la institució CERCA de la Generalitat de Catalunya. L’any 2009 es va convertir en un dels cinc primers centres d’investigació espanyols acreditats com a institut d’investigació sanitària per l’Instituto de Salud Carlos III. A més, forma part del programa “HR Excellence in Research” de la Unió Europea i és membre de EATRIS i REGIC. Des de l’any 2018, l’IDIBELL és un Centro Acreditado de la Fundación Científica AECC (FCAECC).

Scroll to Top