Estudien la reprogramació del metabolisme dels lípids per combatre l’hepatocarcinoma cel·lular

foto grupo dic 2020

Un treball coordinat per Isabel Fabregat – cap de grup TGF-β i Càncer de l’IDIBELL i de CIBEREHD – Universitat de Barcelona – estudia la reprogramació del metabolisme dels lípids i llança noves perspectives per a la possible d’utilitzar els àcids grassos i el metabolisme oxidatiu mitocondrial per a nous abordatges farmacològics per frenar la metàstasi del carcinoma hepatocel·lular.

L’estudi ha comptat amb l’estreta col·laboració del grup de “Malalties Metabòliques Complexes i Mitocondrials” dirigit per Antonio Zorzano a l’IRB, cap de grup del CIBER de Diabetis i Malalties Metabòliques Associades (CIBERDEM) a la Universitat de Barcelona.

 

Recerca de noves eines terapèutiques

Les cèl·lules tumorals reprogramen el seu metabolisme per adaptar-lo a les necessitats energètiques que requereixen en cada situació. Conèixer millor aquesta reprogramació metabòlica pot orientar en la recerca de noves eines terapèutiques. Atès que els requeriments energètics de la cèl·lula tumoral poden no ser idèntics quan el seu principal objectiu és proliferar, migrar o envair. Cal aprofundir més realitzant estudis metabòlics en ambdues situacions.

 

Canvi del metabolisme de les cèl·lules d’hepatocarcinoma cel·lular

En el present treball s’ha estudiat com canvia el metabolisme de les cèl·lules d’hepatocarcinoma cel·lular (HCC), el tipus més freqüent de càncer hepàtic, quan indueixen un procés de transició epiteli-mesènquima, que els augmenta la seva capacitat de migrar i envair.

S’ha induït el procés mitjançant tractament amb el factor de creixement Transformant tipus beta (TGF-β), una molècula complicada en la seva funció en l’àmbit tumoral, ja que pot funcionar prevenint l’aparició de tumors en estadis primerencs, però en estadis tardans, quan les cèl·lules tumorals escapen a les seves funcions inhibidores, contribueix a la disseminació del tumor mitjançant la inducció d’aquests processos de transició epiteli-mesènquima.

 

Reprogramació del metabolisme dels lípids

Els resultats han indicat que, a diferència de les situacions proliferatives on el metabolisme dels hidrats de carboni (sucres) està molt activat, en aquest cas es produeix una reprogramació del metabolisme dels lípids (greixos), de manera que s’indueix la degradació d’àcids grassos i es produeix un augment del metabolisme energètic mitocondrial.

Igualment, els resultats suggereixen que el metabolisme dels lípids s’adapta als requisits específics de les cèl·lules, que podrien ser diferents per a la proliferació que per a la migració/invasió. “Les troballes proporcionen noves perspectives per considerar la utilització d’àcids grassos i el metabolisme oxidatiu mitocondrial en nous abordatges farmacològics per frenar la metàstasi tumoral” assegura la Dra. Fabregat.

En aquest treball també ha participat el grup de Prof. Gianluigi Giannelli, de National Institute of Gastroenterology, IRCCS “S. De Bellis”, Bari, Itàlia. I s’ha comptat amb finançament nacional, a través d’ajudes del Ministeri de Ciència i Innovació i de l’Institut de Salut Carlos III, però també s’ha rebut una rellevant ajuda en l’àmbit europeu, a través d’una acció Marie Curie en el programa marc FP7-People.

 

 

L’Institut d’Investigació Biomèdica de Bellvitge (IDIBELL) és un centre de recerca en biomedicina creat l’any 2004. Està participat per l’Hospital Universitari de Bellvitge i l’Hospital de Viladecans de l’Institut Català de la Salut, l’Institut Català d’Oncologia, la Universitat de Barcelona i l’Ajuntament de l’Hospitalet de Llobregat.

L’IDIBELL és membre del Campus d’Excel·lència Internacional de la Universitat de Barcelona HUBc i forma part de la institució CERCA de la Generalitat de Catalunya. L’any 2009 es va convertir en un dels cinc primers centres d’investigació espanyols acreditats com a institut d’investigació sanitària per l’Instituto de Salud Carlos III. A més, forma part del programa “HR Excellence in Research” de la Unió Europea i és membre de EATRIS i REGIC. Des de l’any 2018, l’IDIBELL és un Centro Acreditado de la Fundación Científica AECC (FCAECC).

 

Peça adaptada del CIBER-EHD (enllaç)

Scroll to Top