Remodelació dels espais de l’estabulari de l’IDIBELL

Obra finançada amb el Projecte d’Especialització i Competitivitat Territorial (PECT) “L’Hospitalet, ecosistema innovador en salut”.

EstabulariFEDER2

Recentment s’ha acabat l’obra finançada amb el Projecte d’Especialització i Competitivitat Territorial (PECT) “L’Hospitalet, ecosistema innovador en salut (Operació 2- Clúster biotecnologic, Promoció de la recerca traslacional al campus de Bellvitge (Preclínica), Adaptació estabulari)”.

El 50% del contracte (preu total 470.000€, IVA exclòs) està cofinançat pel Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER) de la Unió Europea, en el marc de la Convocatòria GAH/95/2016 de PECT, impulsat per l’estratègia RIS3Cat i el Programa Operatiu FEDER de Catalunya 2014-2020.

 

Objectiu d’inversió en creixement i ocupació.

Aquesta obra ha permès fer una remodelació als espais existents a l’estabulari IDIBELL, creant una nova zona per ratolins immunodeprimits, on es treballa amb la majoria del models animals de malalties humanes, tan necessaris en la recerca de l’IDIBELL i de les empreses amb les qui col·laborem. La nova zona, amb una alta barrera entre els ambients externs i els interns, assegura els requisits imprescindibles per fer una recerca d’excel·lència en les nostres instal·lacions.

A més, s’ha comprat equipament necessari com són racks aïllats d’estabulació o una càmera d’eutanàsia per CO2 per minimitzar i eliminar el dolor i assegurar al màxim el benestar animal. Un cop s’acabin les últimes adaptacions dels nous espais interiors (vestidors amb canviadors) i de la dutxa d’aire per entrada dels investigadors, es podrà començar de forma gradual l’activitat a la nova zona, seguint escrupolosament les indicacions ja marcades pel CEEA i la Comissió Institucional de l’Estabulari de l’IDIBELL

 

Projecte d’Especialització i Competitivitat Territorial de L’Hospitalet

El PECT “L’Hospitalet, ecosistema innovador de salut” té com a objectiu completar i potenciar Bellvitge com a referent internacional en la innovació en l’àmbit de la salut, incorporant-hi teixit empresarial i generant nova activitat industrial i innovadora

 Objectius operatius:

  • Esdevenir referent internacional del sud d’Europa en la innovació en l’àmbit de la salut
  • Especialització de la nova indústria del municipi en el sector salut

 

 

 

Període d’actuació: Gener 2018 – Desembre 2020
Pressupost del PECT: 1.882.215,45€

Entitat representant: Ajuntament de L’Hospitalet
Entitats sòcies: IDIBELL i Fundació Josep Finestres
Entitats participants: Universitat de Barcelona i Institut Català d’Oncologia
Entitat col·laboradora: Hospital Universitari de Bellvitge

 

Projecte amb el cofinançament de:

        

 

 

Scroll to Top