Identifiquen la proteïna responsable de la mort cel·lular causant d’un tipus de ceguera

NP9 Ceguera_AMendez_CellDeath&Dis - Image (JPG) - A

Les cegueres “equivalents al dany per llum” són aquelles causades per algun tipus de desajust fisiològic que comporta que les cèl·lules receptores de llum de la retina, cons i bastons, estiguin sempre excitades, el que acaba provocant la mort cel·lular, i per tant, la ceguera. L’excitabilitat d’aquestes cèl·lules es regeix per l’entrada o el fre al pas d’ions a través dels canals de la superfície. A les cegueres “equivalents al dany per llum” els canals romanen sempre tancats, el que resulta en una baixada crònica del calci dins de les cèl·lules.

L’equip de la Dra. Ana Méndez de l’Institut de Recerca Biomèdica de Bellvitge (IDIBELL), i de la Facultat de Medicina i Ciències de la Salut de la Universitat de Barcelona, ​​va postular en treballs previs que els sensors de calci GCAP podrien ser els mediadors de la mort cel·lular en les cèl·lules fotoreceptores davant aquesta baixada prolongada del calci.

L’Amaurosi Congènita de Leber (LCA12), és una d’aquestes cegueres “equivalents a dany per llum”. És causada per la mutació del gen RD3, el que acaba provocant el tancament dels canals i la baixada crònica del calci. En aquest estudi es demostra, que en models animals de LCA12, si també s’eliminen els sensors de calci GCAP, l’aparició de la ceguera es retarda significativament. El que s’ha aconseguit és evitar la mort de les cèl·lules fotoreceptores eliminant la proteïna que detecta els nivells baixos de calci.

En aquest estudi s’ha vist que, en les cegueses equivalents a dany per llum, els sensors GCAP es “bloquegen” en el seu estat actiu i s’acumulen en un compartiment incorrecte de la cèl·lula. Els resultats apunten que les GCAPs en el context de LCA12 activen algun mecanisme dins la cèl·lula que en últim terme condueix a l’estrès del reticle endoplasmàtic i a l’apoptosi.

La Dra. Ana Méndez comenta que hi ha més de dos-cents gens associats a cegueses, en molts casos minoritàries, i que aprendre a modificar cada un d’aquests gens pot resultar molt costós. La rellevància d’aquest estudi rau en el fet que s’ha trobat un mecanisme de dany en el qual podrien convergir totes aquelles cegueses causades per mutacions que comporten a una baixada crònica del calci dins de la cèl·lula. Futurs treballs se centraran a caracteritzar el mecanisme pel qual es podria endarrerir o revertir aquestes patologies.

Scroll to Top