L’IDIBELL s’integra al projecte ADVANCECAT per impulsar les teràpies avançades a Catalunya

20161111_ADVANCECAT

Facilitar l’arribada de les teràpies avançades des de les fases pre-clíniques fins a la producció industrial i l’aplicació clínica: aquest és l’objectiu del projecte ADVANCECAT, una acceleradora formada per divuit entitats de l’àmbit de la salut entre les quals hi ha universitats, empreses, fundacions privades i instituts de recerca biomèdica incloent l’Institut d’Investigació Biomèdica de Bellvitge (IDIBELL) amb la participació dels grups de recerca en Diabetis, Nutrició i Malaties endocrines, liderat pel Dr. Eduard Montanya, i Viroteràpia Gènica del Càncer, liderat per Dr. Ramon Alemany. El projecte compta amb un pressupost inicial de 2,8 milions d’euros, 969.352,28 € dels quals estan cofinançats per d’ACCIÓ i per la Unió Europea en el marc del programa operatiu FEDER Catalunya 2014-2020.

Les teràpies avançades són medicaments d’ús humà basats en cèl·lules (teràpia cel·lular), gens (teràpia gènica) o teixits (enginyeria tissular). A dia d’avui s’estan desenvolupant fàrmacs d’aquest tipus amb aplicacions en càncer, sida i malalties cardiovasculars o neurològiques, entre d’altres. ADVANCECAT pretén crear una estructura organitzativa per a accelerar el desenvolupament d’aquests medicaments, agrupant tant els actors públics com privats del sector per a una millor gestió dels recursos amb la finalitat d’obtenir el màxim profit al sistema de salut català.

Els eixos principals de treball es centren en potenciar les teràpies cel·lulars i l’enginyeria de teixits, impulsar les aproximacions de teràpia gènica, desenvolupar automatismes de producció per facilitar una major aplicació clínica. Actualment, alguns dels projectes destacats ¡ que s’impulsaran en l’entorn del projecte ADVANCECAT estan relacionats la immunoteràpia per a aplicacions clíniques, la regeneració de teixits per a diferents malalties i els teixits artificials per a la reconstrucció d’òrgans danyats.

El projecte també pretén reforçar el sector industrial català impulsant la identificació de mecanismes i protocols que permetin la producció industrial d’aquests medicaments. Potenciar la interacció dels centres de recerca i hospitals amb el teixit empresarial compromès en aquests tipus de teràpies impulsarà la ràpida transició d’aquests nous medicaments al sistema sanitari, que d’una altra manera necessitarien en molts casos llargs períodes de desenvolupament.

 

Aquest projecte ha estat cofinançat per la Unió Europea a través del Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER):

 

Scroll to Top