Descriuen l’evolució d’una família de proteïnes clau per a la vida

nota_merce_perez

Les proteïnes RCAN (Reguladores de Calcineurina) regulen processos biològics tan importants com la resposta immune, la remodelació de fibres musculars i la memòria, i estan també involucrades en processos patològics com la hipertròfia cardíaca i les malalties neurodegeneratives. Aprofundir en el paper que juguen aquestes proteïnes a nivell cel·lular és important, donada la seva rellevància funcional.

Aquestes proteïnes estan molt conservades en eucariotes (organismes pluricel·lulars i, en concret, en vertebrats formen una subfamília funcional de tres membres (RCAN1, RCAN2 i RCAN3), mentre que en la resta d’eucariotes només es troba una proteïna.

Investigadors del grup de Genètica Humana Molecular de l’IDIBELL, liderats per Mercè Pérez proposen a partir de l’anàlisi bioinformàtica una nova hipòtesi que explicaria com han evolucionat els gens que codifiquen per a aquesta família de proteïnes. En concret, els autors proposen que les RCANs han evolucionat mitjançant dos cicles de duplicació total del genoma seguit d’una duplicació parcial del genoma. A més, han analitzat l’estructura de tots els gens RCAN humans, on han identificat diferents elements estructurals comuns a tots ells, així com elements que podrien estar involucrats en la regulació de la seva expressió. Tots aquests resultats proporcionen nous coneixements sobre la família de les RCANs i dels mecanismes moleculars subjacents a la seva funció en la cèl·lula. Aquest major coneixement d’aquesta família és crucial ja que les RCANs són candidates per al desenvolupament de futures teràpies en diverses malalties,entre elles les malalties immunitàries.

 

Referència

Serrano-Candelas E., Farré D., Araguren-Ibáñez A., Martínez-Hoyer S. and Pérez-Riba M. The Vertebrate RCAN Gene Family: Novel Insights into Evolution, Structure and Regulation. PLoS ONE. January 20, 2014. DOI: 10.1371/journal.pone.0085539. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24465593

Scroll to Top