Descobert un dels mecanismes que afavoreix l’agressivitat del Sarcoma d’Ewing

800px-Ewing_sarcoma_-_PAS_-_high_mag (1)

La caveolina-1 participa en la formació de nous vasos sanguinis al voltant del tumor facilitant el seu creixement i la seva proliferació

La troballa obre la porta a la recerca de noves teràpies contra aquest càncer infantil

Investigadors de l’Institut d’Investigació Biomèdica de Bellvitge (IDIBELL) liderats pel cap del grup de recerca en sarcomes, Òscar Martínez-Tirado, han descobert un dels mecanismes que desencadenen l’angiogènesi (formació de nous vasos sanguinis) al voltant de les cèl·lules tumorals del Sarcoma d’Ewing, un càncer infantil molt agressiu.

Els resultats de l’estudi, publicat a la revista PLoS ONE, obren la porta a una nova línea de recerca de possibles teràpies per aquest tumor.

El sarcoma d’Ewing és el segon càncer d’os més comú i afecta nens i joves. Actualment, si es diagnostica a temps i no presenta metàstasi, es pot curar en el 80% dels casos però entre el 25% i el 30% dels casos es diagnostiquen quan ja existeix metàstasi i la supervivència baixa fins al 30%.

Angiogènesi i tumors sòlids

L’angiogènesi és un procés clau en el creixement, proliferació i migració dels tumors sòlids. Les cèl·lules tumorals necessiten nous vasos sanguinis que els aportin l’oxigen i els nutrients extra que necessiten per desenvolupar-se a un ritme tan ràpid.

El grup d’Òscar Martínez-Tirado ha descrit en diversos estudis les funcions de la proteïna caveolina-1 en Sarcoma d’Ewing: “Hem vist que té un paper tumorogènic en aquest tipus de tumor, que participa en la resistència a la quimioteràpia, que afavoreix la metàstasi i en aquest treball hem demostrat que juga un paper fonamental en el procés angiogènic”.

Els investigadors van comprovar que, en línees cel·lulars modificades genèticament per no expressar la caveolina-1, els tumors eren més petits, presentaven més necrosi i l’índex de vascularització era significativament més baix que en línees amb caveolina-1. “Per tant, la manca de caveolina-1 impedeix l’angiogènesi” ha afirmat Martínez-Tirado.

L’investigador ha explicat que tot i que la caveolina-1 sembla ser una possible diana terapèutica per a combatre el sarcoma d’Ewing, la seva localització, la fa de molt difícil accés: “Així que hem de buscar proteïnes que s’uneixen a la caveolina-1 i puguin adoptar aquest paper”

En aquest sentit, l’estudi descriu com la caveolina-1 interacciona amb una altra proteïna anomenada EphA2 activant una ruta de senyalització que indueix l’angiogènesi, més concretament la migració de les cèl·lules que han de formar els vasos, cap al tumor. Segons ha explicat Martínez-Tirado “aquesta proteïna és un receptor de membrana que sí podria ser un bon candidat per ser diana terapèutica”

Possibles teràpies de futur
Aquesta troballa obre la porta a futures possibles teràpies. “Ara hem d’estudiar si a més d’estar implicada en l’angiogènesi, la proteïna EphA2 és tumorogènica per se. Si ho és, estem davant de la diana perfecta. La nostra idea de futur és poder utilitzar aquesta proteïna com a vehicle per alliberar dins les cèl·lules tumorals substàncies tòxiques” ha explicat Òscar Martínez-Tirado.

En aquest treball també han participat investigadors de l’Hospital Vall d’Hebron, de l’Hospital Universitari de Salamanca i de l’Hospital Sant Joan de Déu de Barcelona.

 

Referència de l’article
Sáinz-Jaspeado M., Huertas-Martínez J., Lagares-Tena L., Liberal J.M., Mateo-Lozano S., de Álava E., de Torres C., Mora J., Garcia del Muro X. and Martínez-Tirado O. EphA2-induced angiogenesis in Ewing sarcoma celles works through bGFG production and is dependent on caveolin-1. PLoS ONE. August 2013

Scroll to Top