Descobreixen el potencial antiinflamatori i immunoregulador d’una proteïna implicada en el sistema de combat contra patògens

Josep Maria Aran (1)

Investigadors del grup de recerca en genètica molecular humana de l’IDIBELL han descobert que una isoforma (una variant) de la proteïna C4BP atorga poder antiinflamatori i immunoregulador a les cèl·lules dendrítiques, que són essencials en el nostre sistema immunitari. Aquesta molècula podria ser útil en tractaments per lluitar contra el rebuig en trasplantaments i en noves teràpies en malalties autoimmunitàries com el lupus o l’artritis reumatoide.

Els resultats de l’estudi s’han publicat en la revista The Journal of Immunology.

Control de la resposta immunitària

El sistema del complement és un component clau en la resposta immunitària. “És la primera línea de combat contra patògens externs: virus, bactèries…”, ha explicat l’investigador Josep Maria Aran, que destaca que “ha d’estar molt ben regulat per evitar que es descontroli i ataqui les nostres pròpies cèl·lules”.

Una de les proteïnes del sistema del complement és la C4BP, que es se sintetitza al fetge i es troba a la sang. Aquesta proteïna presenta diverses isoformes, és a dir, petits canvis en l’estructura que modifiquen la funcionalitat de la molècula. “Hem vist que la isoforma minoritària és la que presenta activitat: a més d’inhibir el sistema del complement (la resposta immunitària innata) actua directament sobre les cèl·lules dendrítiques”.

Les cèl·lules dendrítiques són un pont entre la resposta immunitària innata i l’adquirida, ja què són les encarregades de presentar els patògens als limfòcits T per tal d’ampliar la resposta immunitària. “En contacte amb aquesta isoforma, les cèl·lules dendrítiques es converteixen en cèl·lules dendrítiques tolerogèniques, és a dir, que generen tolerància: adquireixen poder antiinflamatori i immunoregulador”.

Els investigadors també han observat que quan les cèl·lules dendrítiques estan en contacte amb aquesta isoforma de C4BP són capaces de generar cèl·lules T reguladores, molt importants per regular la resposta immunitària adquirida.

Aplicació clínica

“Així doncs, aquesta isoforma és important en el control del procés inflamatori i, a més, en el control del desenvolupament de la immunitat adquirida. Això ens fa pensar que podria tenir una aplicació clínica per prevenir respostes immunitàries inadequades com el rebuig en trasplantaments o la que es produeix en les malalties autoimmunitàries” ha explicat Aran.

A finals de l’any passat, l’IDIBELL va signar un acord de llicència amb l’empresa Janus Developments de la patent correponent a l’ús d’aquesta isoforma en aquest tipus de teràpies. El següent pas de l’equip liderat per Josep Maria Aran serà provar aquesta molècula en models animals.

 

Referència de l’article

Olivar R.*, Luque A.*, Naranjo-Gómez M., Quer J., García de Frutos P., Borràs F.E., Rodríguez de Córdoba S., Blom A.M. and Aran J.M.*. The α7β0 Isoform of the Complement Regulator C4b-Binding Protein Induces a Semimature, Anti-Inflammatory State in Dendritic Cells. The Journal of Immunology. 2013 Mar 15;190(6):2857-72. doi: 10.4049/jimmunol.1200503. Epub 2013 Feb 6.

Scroll to Top